Nordisk Ministerråd foreslår international aftale imod plastforurening

Foto : Rich Carey/BigStockPhoto

Nordisk Ministerråd foreslår international aftale imod plastforurening

Med en ny analyse forsøger de nordiske lande at gå sammen om at definere en retning for indsatsen imod den stigende globale plastforurening, der skal munde ud i en ny international aftale.
Hvert år ender et sted mellem 4,8 og 12,7 millioner tons plastaffald i verdenshavene, og det er blevet et problem af så stort et omfang, at det er umuligt at løse med nationale initiativer. Derfor er der behov for en ny international aftale på basis med Basel-konventionen og lignende globale aftaler.
Vil du have fuld adgang til WasteTech?