Miljøorganisation kritiserer nye EU-standarder for affaldsforbrænding

Foto : ARC

Miljøorganisation kritiserer nye EU-standarder for affaldsforbrænding

I starten af december sendte EU de nye BAT-konklusioner for affaldsforbrænding ud, som bl.a. stiller nye krav til måling af dioxiner og kviksølv. Ifølge Miljøstyrelsen vil det give markante miljømæssige gevinster, men Danmarks Naturfredningsforening erklærer sig lodret uenige.
De har været undervejs længe, men i starten af december landede de nye såkaldte BAT-konklusioner fra EU vedrørende affaldsforbrænding endelig.
Vil du have fuld adgang til WasteTech?
Oversigt over danske virksomheder omfattet af BAT-konklusioner for affaldsforbrænding

Forbrænding af hovedsagelig ikke-farligt affald

 • I/S Amager Ressourcecenter (ARC) | 2 anlægslinjer
 • I/S AVV – Energianlæg | 1 anlægslinje
 • Energnist Esbjerg | 1 anlægslinje
 • Energnist Kolding | 2 anlægslinjer
 • I/S AffaldPlus Næstved forbrænding | 2 anlægslinjer
 • I/S AffaldPlus Slagelse forbrænding | 1 anlægslinje
 • Frederikshavn affaldsvarmeværk | 1 anlægslinjer
 • Fjernvarme Fyns Affaldsenergi | 3 anlægslinjer
 • Hammel Fjernvarme | 1 anlægslinje
 • Fjernvarme Horsens | 2 anlægslinjer
 • I/S ARGO Roskilde Kraftvarmeværk | 2 anlægslinjer
 • MEC Bioheat & Power A/S | 2 anlægslinjer
 • I/S Norfors | 2 anlægslinjer
 • I/S Reno-Nord | 2 anlægslinjer
 • I/S Renosyd | 1 anlægslinje
 • Svendborg Kraftvarme | 1 anlægslinje
 • Sønderborg Kraftvarme | 1 anlægslinje
 • I/S Kraftvarmeværk Thisted | 1 anlægslinje
 • I/S Vestforbrænding | 2 anlægslinjer
 • AffaldVvarme Aarhus | 3 anlægslinjer
 • I/S Aars Varmeværk | 1 anlægslinje
 • I/S REFA | 3 anlægslinjer

Forbrænding af farligt affald

 • SWS | 1 anlægslinje
 • Fortum | 3 anlægslinjer

Slamforbrænding

 • BIOFOSS Lynetten slamforbrænding | 1 anlægslinje
 • BIOFOSS Avedøre slamforbrænding | 1 anlægslinje

I alt giver det 26 virksomheder og 43 anlægslinjer, der alle er indbefattet af BAT-konklusioner for affaldsforbrænding.