Miljø- og Fødevareministeriet har kendt til vingeproblem i årevis

Foto : Mihailo K / Bigstock

Miljø- og Fødevareministeriet har kendt til vingeproblem i årevis

Selvom Miljø- og Fødevareministeriet har kendt til dårlig håndtering af udtjente vinger siden 2011, har de ikke investeret nok i at finde genanvendelsesløsninger fortæller forsker. Løsningerne er endnu så få, at ministeriet ikke mener, det vil være meningsfuldt at stille krav.
Til trods for at at Miljø- og Fødevareministeriet i knap 10 år har kendt til, at kasserede vindmøllevinger er blevet deponeret - hvilket er den dårligste affaldshåndtering overhovedet - er der stadig ikke fundet en løsning på problemet.
Vil du have fuld adgang til WasteTech?
Hvad stiller vi op med udtjente vindmøllevinger?

De 6 projekter, der har modtaget i alt 5.726.901 kroner igennem Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP), er:

Genanvendelse af Glasfibermaterialer, 2012

Formålet med projektet var at undersøge vingeglasfibers egenskaber, og her viste resultatet, at materialet egner sig godt til lyd- og varmeisolering.

RecyBlade, 2014

Formålet med projektet var at undersøge de økonomiske, miljømæssige og socialt foretrukne alternativer til bortskaffelses af udtjente møllevinger. Her så man specifikt på genanvendelse af vinger i støjskærme, højspændingsmater, indhegning til akvakultur og udendørsinventar i landbrug. Det blev i rapporten konkluderet, at alle genanvendelsesmulighederne giver god mening økonomisk og miljømæssigt, men at der stadig er finansielle, sociale og juridiske begrænsninger, som kræver yderligere undersøgelser. Men folkene bag projektet manglede mere fyldestgørende data og større støtte fra vingeproducenterne, for at fuldføre flere undersøgelser.

Kompositprofiler af genanvendte glasfibre, 2015

Formålet med projektet var at undersøge, om ny glas i glasfiberproduktionen kunne erstattes af kasseret glas fra anden produktion. Det viste sig at være muligt, men folkene bag projektet kunne ikke skaffe restglas nok til at udføre projektet. Derfor konkluderede de, at restglas i glasfiberproduktion ikke er konkurrencedygtigt og afsluttede projektet.

Pilotproduktion af støjskærme af genanvendt glasfiber, 2016

Formålet med projektet var at undersøge, om glasfibervinger kunne indgå i ny produktion af støjskærme, som viste sig at være muligt. Det blev også dokumenteret, at støjskærmene opfylder lyddæmpende krav.

Fra affald til miljørigtig råvare. Vindmøller kan genbruges i ny glasfiberproduktion, 2018

Formålet med projektet var at undersøge måder, hvorpå man kan neddele glasfiber, sådan at den kan bruges til nye formål. Det viste sig at være en succes, men ifølge projektleder, Kurt Søndergaard, var der ikke villighed fra den industri, som bruger glasfiber, til at benytte det genanvendte materiale, fordi materialets styrke varierer for hvert neddelte glasfiberelement.

Udvikling af teknologisk metode til neddeling og sortering af udtjente vindmøllevinger for genbrug af glasfiberfraktioner 2 (igangværende projekt), afsluttes 2020

Aalborg Recycling undersøger netop, hvordan man kan neddele vinger til et nyt produkt, andre kunne være interesseret i at bruge til genanvendelsesformål.