Mangelfuld lovgivning forhindrer genanvendelse af spildevandsslam

Der er ingen grund til at landbruget bliver syndebuk, hvis den ressourceudnyttelse og genanvendelse som alle ønsker, i fremtiden udføres efter en hensigtsmæssig lovgivning og nødvendigt tilsyn, skriver Henning Holm, tidligere forsyningsmedarbejder, nu landmand.
Nu lugter der igen efter udspredning af spildevandsslam på landbrugsjord.
Få fuld adgang til WasteTech?
WasteTech er målrettet professionelle, der arbejder indenfor affalds- og genbrugsområdet.