Kulstoffet skal i lukkede kredsløb

Kulstof skal i langt højere grad sendes i et kredsløb, end vi ser i dag. Til det skal vi i gang med hele paletten af mekaniske, biologiske, kemiske og termiske raffineringprocesser, skriver Asbjørn Børsting, formand for Det Nationale Bioøkonomipanel.
Biologiske ressourcer som afgrøder, træ, halm, græs, alger, restprodukter og affald spiller en vigtig rolle i målene om at holde os under 1,5 graders temperaturstigning og gøre os fri for fossile brændsler i 2050.
Vil du have fuld adgang til WasteTech?