Klimaaftale for affald giver kun lille og meget dyr CO2-reduktion

6. oktober 2020 kl. 06:002
affaldssortering
Illustration: AntonBr / BigStockphoto.
Flere affaldsselskaber har advaret om, at det bliver markant dyrere end de lovede 55 kroner at implementere den nye klimaaftale for affaldsområdet. Nu viser en ny beregning fra Econet, at borgerne i Reno Djurs’ opland kommer til at betale 15.000 kroner pr ton CO2-ækvivalent sparet.
Artiklen er ældre end 30 dage

Når den nye klimaaftale for affaldsområdet implementeres og der fremover skal sorteres i 10 fokusfraktioner ved husstanden, så kan borgerne på Djursland se frem til en stigning i affaldsgebyret på omkring 850 kroner.

Få fuld adgang til WasteTech

WasteTech er målrettet private og offentlige aktører, der arbejder indenfor affalds- og genbrugsområdet.

Få 3 uger gratis prøve abonnement til WasteTech. Betalingskort er ikke påkrævet, og du vil ikke blive flyttet til et betalt abonnement efterfølgende.

Du kan også få tilsendt et tilbud til dig.

Abonnementsfordele
vpn_key
Fuld adgang til WasteTech
Alt indhold på WasteTech er åbent for dig, så du kan nyde det fra din computer, tablet eller mobil.
drafts
Kuraterede nyhedsbreve
Nyheder, interviews, tendenshistorier og meget mere, leveret til din indbakke.
Adgang til andre medier
Hver måned får du 6 klip, som kan bruges til permanent at låse op for indhold på vores andre medier.
thumb_up
Adgang til debatten
Deltag i debatten med andre professionelle.
2 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
2
6. oktober 2020 kl. 14:07

55 kroner ekstra om året for at anskaffe beholdere, tømme dem og betale for at få materialerne behandlet er ministerens udspil. Et sådant beløb kan kun opnås ved at dele udgiften på alle husstande - uden hensyntagen til, hvor meget den enkelte husstand rent faktisk giver af udgifter. Dvs. at man ikke længere taler om, 'at forureneren betaler' og at man ikke tager hensyn til 'Hvile i sig selv' principperne.

Og så selvfølgelig at man som i Københavns kommune kun har ca. 5 % parcelhuse med separat indsamling, mens alle de øvrige boliger er lejligheder med fælles opsamling. Og så glemmer man moms'en.

Men selv med en sådan kreativitet er beregningen yderst tvivlsom og mangler enhver form for jordforbindelse.

Fuldt implementeret taler vi efter min bedste overbevisning om, at renovationskunderne på landsplan får en ekstraregning på mindst kr. 2 mia. Ministeren bør snarest fremlægge sine baggrundstal til åben drøftelse - eller klart beklage sin fejltagelse.

1
6. oktober 2020 kl. 13:55

Der er næppe tvivl om, at fraktionerne papir, pap, madaffald og metal vil blive genanvendt, men for plast er genanvendelsesgraden mindre end 50 %, for tekstil findes ikke for nuværende genanvendelsesformer af betydning, for mad- og drikkevarekartoner er genanvendelse yderst tvivlsom. Husstandsindsamlet glas får en betydeligt ringere genanvendelse, end vi i dag har via indsamlingen i kuber, og fraktionen småt elektronik giver næppe så meget ekstra i en henteordning, at det kan måles. De fleste HAR LÆRT, at elektronik skal på genbrugspladsen.

Og det er absolut meningsfuldt at spørge, om de mange penge er givet klogt ud.

Der er talt meget om omkostningerne til transport til udenlandske sortere- og genanvendelsesanlæg, men den største omkostning er afhentningen hos den enkelte husstand, der jo kræver beholdere opsat og tømt. Beregningen fra RenoDjurs er et gennemsnit pr. tons sparet CO2 - hvis man fjerner de dyreste fraktioner fra indsamlingspligten, vil gennemsnittet hurtigt falde betydeligt. Det betyder til gengæld, at udgiften pr. sparet ton CO2 for nogle af fraktionerne er langt over gennemsnittet på kr. 15.000.

Hvordan kan staten finde på at kræve ordninger oprettet, som direkte skader klimaet? Hvem er rådgivere for Miljøministeren?

Der er ikke gjort mange forsøg på at aflaste økonomien for den enkelte bolig - særligt enlige i eget hus som ofte har meget små mængder affald bliver hårdt ramt, hvis de ikke får mulighed for at afmelde unødvendige tømninger - og naturligvis få godtgjort de sparede, direkte afhentningsomkostninger herved.

Det mest rationelle er én fraktion pr. beholder, men sammensætningen af fraktioner i to-kammerspande er heller ikke uvæsentlig, hvis man vil spare. Jo flere fraktioner man indsamler i samme arbejdsgang, jo større omkostninger. Det skyldes dels, at bilen skal tømmes når det første rum er fyldt, men også at man skal omlaste de meget små mængder, der indsamles inden transport til modtageanlæg.

Personligt vil jeg gerne overbevises om, at mit besvær og mine udgifter har et formål og reelt går gavn. Som det ser ud nu, vil de klimamæssige omkostninger ved at indsamle en række af de nye fraktioner være stærkt negative - dvs. at der bruges betydeligt flere ressourcer end der opnås.

Det gælder primært plast, men gælder med stor sandsynlighed også mad- og drikkekartoner samt tekstiler og glas.

Tillader man sammenblanding af fraktioner, kræver det efterfølgende sortering inden materialerne kan genanvendes, men det vil formentlig også være tilfældet for tekstiler, der indsamles separat - på grund af de mange typer fibre, som denne fraktion omfatter - og som oftest er blandet både i det enkelte stykke stof og i den enkelte tråd. Enhver sortering er en ekstra omkostning - både klimamæssig og økonomisk

Man kan kun tale om Cirkulær Økonomi, hvis der ydes et massivt tilskud - og det er den omkostning, som lægges på renovationskunderne.