Kemisk genanvendelse – et muligt redskab i klimaværktøjskassen

Bedre design, sortering og producentansvar vil give den største impact på genanvendelsesbundlinjen, når vi ser på plast. Men vi kan ikke se bort fra kemisk genanvendelse, skriver Sine Beuse Fauerby, chefkonsulent for cirkulær økonomi hos IDA.
Brødtekst

For nylig deltog jeg i en konference om kemisk genanvendelse af plast. Min plads var på tilhørerrækkerne, for formålet med min deltagelse var at blive klogere. Blandt andet på den aktuelle status for denne teknologi:

Hvad kan kemisk genanvendelse, og hvad kan kemisk genanvendelse ikke, og er den overhovedet en del af cirkulær økonomi?

Efter at have hørt de mange kvalificerede indlæg fra industri- og universitetsfolk begyndte der at tegne sig et billede i mit hoved: Kemisk genanvendelse af plast er et interessant supplement til andre indsatser, men nogen vidundermedicin, som kurerer alle klima- og ressourceproblematikkerne ved vores forbrug af plast, er det (selvfølgelig) ikke.

På konferencen blev det fremlagt af en af de mange oplægsholdere, at det forventes, at kemisk genanvendelse kan løfte vores genanvendelse af plast med 5-6 procent. Om det er meget eller lidt, afhænger selvsagt af øjnene der ser, men selv med et bidrag i denne størrelsesorden, ligger vi milevidt fra at opfylde EU's mål for genanvendelse.

Vi kan ikke designe eller sortere os ud af alle problemer

I 2030 er målet eksempelvis, at 70 procent af alt emballageaffald skal genanvendes. I den sammenhæng ville bedre design af produkterne, bedre sortering og »lukkede loops«, hvor producenterne tager deres produkter tilbage, formentlig give langt større impact på genanvendelsesbundlinjen.

Men netop fordi vi i Danmark er så langt fra at opfylde målene, kan vi dårligt tillade os den luksus at se bort fra mulige løsninger, der bidrager til at indhente efterslæbet. Og vi kan heller ikke designe eller sortere os ud af alle problemer.

Derfor er det relevant at se kemisk genanvendelse som et vigtigt supplement til mekanisk genanvendelse og som en løsning til den plast, vi ikke kan komme uden om. Den plast, som ikke kan være i lukkede loops, og som ikke kan genanvendes mekanisk, ligegyldigt hvordan produktet er designet eller kildesorteret. 

Vi mangler mere viden for at se det fulde potentiale

Efter syv lærerige konferencetimer blev jeg stadig mere overbevist om, at vi skal have den helt store palet af løsninger i spil, når vi skal genanvende meget mere, end vi gør i dag. Kemisk genanvendelse er en del af paletten, men ændrer ikke på behovet for andre indsatser. Dertil kommer, at der skal meget mere viden om kemisk genanvendelse af andre fraktioner, f.eks. tekstiler og elektronik, på bordet, før vi for alvor kan se de mulige potentialer i kemisk genanvendelse. 

Til gengæld kan kemisk genanvendelse så måske blive ikke bare et interessant men også ganske effektivt bidrag til omstillingen til cirkulær økonomi.

Er kemisk genanvendelse cirkulært?

I min indledning stillede jeg jo også spørgsmålet, om kemisk genanvendelse er cirkulært. Det blev jeg ikke endeligt afklaret på.

På konferencen fremgik det, at flere af de virksomheder der arbejder med kemisk genanvendelse, har ændret strategi. Hvor det engang var målet at lave en olie, som så eventuelt kunne brændes af, er strategien nu at fremstille grundstenene til nye produkter. Hvorvidt kemisk genanvendelse er cirkulært, er dermed afhængigt af, hvad dens slutprodukt og videre liv bliver.

Så jo, jeg blev klogere på konferencen. Men også på, at der sjældent findes lette svar på komplicerede spørgsmål.

Én ting er dog sikkert: Vi har ikke hørt det sidste til kemisk genanvendelse, og det bliver interessant at følge udviklingen inden for denne teknologi i fremtiden.