»Ja« til ensartet affaldssortering

Det skal være nemmere og mere ensartet at sortere husholdningsaffald, og statens udkast til sorteringsstandarder har potentiale til netop dette. Lad os få dem på plads, så vi kan fokusere på virksomhedernes sortering – og ikke mindst bedre design af f.eks. plastemballage.
Det skal være nemmere og enklere for danskerne at sortere affald. Det er essentielt for at nå Danmarks og EU’s nye, ambitiøse genanvendelsesmål, så vi kan omstille vores samfund til cirkulær økonomi.
Vil du have fuld adgang til WasteTech?