Havbiolog afliver populær affaldsmyte: Mikroplast er ingen miljøkatastrofe
Mens større stykker plastaffald udgør en fare for dyrelivet, så viser et nyt dansk forskningsprojekt, at mikroplast udgør en mindre trussel mod miljøet end frygtet.

Foto : chelmicki / Bigstockphoto

Havbiolog afliver populær affaldsmyte: Mikroplast er ingen miljøkatastrofe

Danske forskere har for første gang målt koncentrationen af mikroplast i havet ud for Grønland og undersøgt konsekvenserne af plastfoureningen på havmiljøets fødekæde. Projektet viser, at mikroplasten ikke har de frygtede konsekvenser, men snarere er en indikator på generel miljøforurening.
Billederne af døde havfugle med maven fyldt med plastikaffald og af sæler fuldkommen indviklet i efterladte fiskenet er efterhånden indprentet på de flestes hjernehinder som uafviselig dokumentation på omfanget af menneskehedens problematiske håndtering af plastaffald, som har det med at ende i verdenshavene.
Vil du have fuld adgang til WasteTech?