Grænseværdier for restprodukter trænger til revision

Foto : Okrasyuk / BigStockPhoto

Grænseværdier for restprodukter trænger til revision

Miljøeksperter fortæller, at de nuværende grænseværdier for nyttiggørelse af restprodukter delvist bygger på viden fra det forrige årtusinde og derfor for nogles vedkommende måske vil kunne lempes i den kommende revision af restproduktbekendtgørelsen.
Den største enkeltstående affaldsfraktion i Danmark er uden sammenligning bygge- og anlægsaffald, som udgør næsten en tredjedel af landets samlede affaldsproduktion. Men det er samtidig en affaldsfraktion, som er så uensartet, at vores viden om fraktionen langt fra er komplet.
Vil du have fuld adgang til WasteTech?