Efter nye miljøundersøgelser skal kemisk genanvendte plastprodukter på markedet
Stefan Gräter (venstre) and Andreas Kicherer (højre) fra BASF poserer med pyrolyseolie og plast produceret med denne.

Foto : BASF

Efter nye miljøundersøgelser skal kemisk genanvendte plastprodukter på markedet

Den tyske kemigigant BASF har fået lavet tre livscyklusanalyser af deres pyrolyseproces, der blandt andet viser, at processen udleder halvt så meget CO2, som hvis den blandede plast blev sendt til forbrænding. Koncernen håber på at sende deres første nye produkter på markedet »senere dette år«.

Beskeden fra politikerne, EU og de grønne organisationer har i mange år været tydelig. Vi skal genanvende mere – meget mere. Men mange affaldsfraktioner er stadig svære at genanvende. Det gælder ikke mindst plastaffaldet, hvor det igen og igen er blevet påpeget, at den reelle genanvendelse halter gevaldigt efter indsamlingsindsatsen.

Nu mener den tyske kemivirksomhed BASF dog, at de er klar til at hjælpe plastgenanvendelsen med at tage et gevaldigt skridt fremad. De har nemlig fået foretaget tre livscyklusanalyser af deres kemiske genanvendelsesproces ChemCycling, der er baseret på pyrolyse og arbejder sideløbende med en certificeringsproces, så de kan begynde at sende kemisk genanvendte varer på markedet.

»Der er mange, der venter på startskuddet til for alvor at gå i gang med kemisk genanvendelse,« fortæller Hanna Løyche, der er kommunikationschef i Baltikum og Norden for BASF, og fortsætter:

»Vi bliver eksempelvis ofte mødt af folk, der siger, at processen kræver så meget energi, at det ikke kan betale sig. Men sådan er det altså ikke med den moderne produktionsform, som vi anvender i dag – og der håber jeg, at de her livscyklusanalyser kan vise, at det altså giver mening. Kendskabet er ikke så bredt endnu, men vi håber, at det kommer.«

Halvering af CO2-udledning

De tre LCA’er er blevet udarbejdet af miljøvirksomheden Sphera og er blevet verificeret af tre uafhængige tredjepartseksperter. Analyserne har haft hvert sit fokus.

Den første LCA har sammenlignet CO2-udledningerne fra henholdsvis pyrolysebehandling af blandet plast og energiudnyttelse via forbrænding. Den anden LCA har sammenlignet miljøpåvirkningen af at producere plast fra nye råstoffer og via pyrolyseolie. Og endelig har den tredje LCA sammenlignet CO2-emissionerne ved pyrolyse, mekanisk genanvendelse og forbrænding af udtjente plastprodukter.

For at gennemføre pyrolyseprocessen kræver det relativt høje temperaturer på mellem 300 og 600 grader, hvilket typisk kræver fossile brændsler at opnå. Det gør pyrolyse til en energitung proces, men ifølge analysen udleder processen blot halvt så meget CO2, som hvis den blandede plast blev sendt til forbrænding. Det skyldes ifølge Hanna Løyche blandt andet den metode, som BASF og Quantafuel anvender:

»Den gas der produceres under pyrolyseprocessen kan genanvendes til at drive selve processen, og derfor er der ikke særligt meget spild undervejs,« forklarer hun.

I undersøgelsen har Sphera desuden taget højde for de miljøfordele, der er ved begge metoder. Ved pyrolyse ligger fordelen primært i at fortrænge ny råolie i plastproduktionen, mens forbrænding producerer energi, der kan fortrænge fossil opvarmning og elproduktion. I analysen har de fundet, at mens forbrænding gennemsnitligt fortrænger mere CO2 end pyrolyse, så forurener processen også gennemsnitligt mere.

BASF ChemCycling
Illustration: BASF

Sammenligningen med mekanisk genanvendelse er også interessant. Her finder analysen, at når man medtager faktorer som forbehandling, renseprocesser, sorteringstab og behandling af restprodukter, så er CO2-udledningen for de to behandlingsformer sammenlignelig, om end der er en større usikkerhedsfaktor for mekanisk genanvendelse.

BASF ChemCycling 2
Illustration: BASF

Dertil kommer, at undersøgelsen viser, at det via kemisk genanvendelse er nemmere at lave produkter, der har samme kvalitet som produkter lavet af nye råvarer. Ifølge Hanna Løyche betyder det dog ikke, at BASF advokerer for, at kemisk genanvendelse er bedre end mekanisk.

»Hvis der er tale om helt rene produkter af eksempelvis PET, så vil det fra et miljøsynspunkt være bedre fortsat at sende dem til mekanisk genanvendelse. Det er vigtigt hele tiden at holde sig for øje, at vores proces komplimenterer den mekaniske genanvendelse – og man skal altid vælge den metode, der giver bedst mening for miljøet. Det er derfor, at vi har fået lavet de her tre LCA-undersøgelser.«

På markedet senere i år

Sidste år investerede BASF et trecifret millionbeløb i Quantafuels pyrolyseanlæg ved Skive, og nu fortæller Hanna Løyche, at Quantafuel har fået etableret aftaler om levering af plastaffald til fabrikken i store mængder.

»Det er jo rigtig vigtigt at have styr på værdikæden, når produktionen skal i gang – og vi forventer stærkt at komme i gang med at producere produkter til det kommercielle marked i år med kemisk genanvendt plast.«

Sidste år producerede BASF en række prototyper af kemisk genanvendt plast, og nu er virksomheden altså ved at arbejde med at få en produktion på storskala i gang.

»Prototyperne skal ses som en indikation på bredden af produkter, vi kan lave. Jeg kan ikke sige specifikt, hvad der ligger af planer og hvad vi går på markedet med først, men det er klart, at når vi har udviklet prototyperne, så er det fordi, at vi regner med, at de skal markedsføres,« fortæller Hanna Løyche.

Prototyperne er henvendt til vidt forskellige brancher. Der er blandt andet lavet en varmekasse til transport af temperaturfølsom medicin, bildele af letvægtsplast til Jaguar Landrover, fødevareemballage til mozarellaost og endelig en plastflaske til vaskemidler.