Efter kritik af affaldsdata: Miljøstyrelsen vil indhente efterslæb på Affaldsstatistik

Foto : AntonBr / Bigstockphoto

Efter kritik af affaldsdata: Miljøstyrelsen vil indhente efterslæb på Affaldsstatistik

Dansk Affaldsforening har påpeget en række fejl i Miljøstyrelsens affaldsdata og kalder det for kritisabelt, at der træffes beslutninger på baggrund af gamle data. Miljøstyrelsen erkender problematikken, og håber på at kunne udgive Affaldsstatistik 2019 inden udgangen af året.
Selvom det endnu ikke vides præcis, hvordan Corona-krisen påvirker de igangværende forhandlinger om affaldssektoren, så tegner 2020 stadig til at blive et vigtigt år for den fremtidige regulering af sektoren og for de mål, der skal bruges som pejlemærker fremadrettet. Der skal vedtages en ny national affaldsplan og vedtages en klimaplan for affaldssektoren.
Vil du have fuld adgang til WasteTech?