Det drilske tekstilaffald har stort potentiale men mange udfordringer

Foto : ffmr / Bigstockphoto

Det drilske tekstilaffald har stort potentiale men mange udfordringer

En ny analyse fra Miljøstyrelsen viser, at ingen lande i Europa har knækket koden til håndteringen af tekstilaffald. Med kun to år til, at vi i Danmark skal indsamle tekstilaffald mener Dansk Affaldsforening, at der fokuseres for meget på indsamling og organisering fremfor affaldsreduktion og genanvendelse.
Med den nye klimaaftale for affald er tidsplanen for separat indsamling af tekstilaffald blevet rykket gevaldigt frem. Allerede i 2022 skal danske forbrugere affaldssortere deres aflagte T-shirts og klude – altså tre år før det bliver et EU-krav. Spørgsmålet må derfor være, om vi til den tid vil være parate til at håndtere den »nye« affaldsfraktion?
Vil du have fuld adgang til WasteTech?