Den folkelige opbakning til affaldshåndteringen er vigtig

I Renosyd bakker vi op om visionen om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Men vi er bange for, at der nu er valgt en vej, hvor vi mister den folkelige opbakning til håndteringen af affald og ressourcer.
Der har været meget debat om affaldssektorens fremtid de seneste uger. Og tirsdag i sidste uge kulminerede det så, da en klimaaftale for affald faldt på plads med bred opbakning i Folketinget. I Renosyd er vi enige i den politiske aftales erklærede mål om en grøn affaldssektor og et større fokus på cirkulær økonomi. Det er vigtige visioner.
Vil du have fuld adgang til WasteTech?
Tal fra Renosyds kundetilfredshedsundersøgelse:

Kundetilfredshedsundersøgelse i Renosyd 2020

  • 88% er samlet set tilfredse med Renosyd
  • 90% er samlet set tilfredse med affaldshåndteringen hjemme
  • 96% svarer, at medarbejderne på genbrugspladsen er kompetente og kan svare på deres spørgsmål
  • 89% svarer, at medarbejderne i Renosyds kundeservice er kompetente og kan svare på deres spørgsmål
  • 97% svarer, at bæredygtighed og ansvarlig håndtering af naturens ressourcer er vigtigt
  • 97% sorterer deres affald
  • 61% føler sig informeret om, hvad der sker med affaldet, efter de har sorteret

Se alle resultaterne fra kundetilfredshedsundersøgelsen på www.renosyd.dk (https://www.renosyd.dk/publikationer/rapporter/)