ARC planlægger at bygge et anlæg til CO2-fangst, hvilket blandt andet fremhæves af Klimarådet i deres rapport med anbefalinger til, hvordan Danmark kan nedbringe sit CO2-udslip.
ARC planlægger at bygge et anlæg til CO2-fangst, hvilket blandt andet fremhæves af Klimarådet i deres rapport med anbefalinger til, hvordan Danmark kan nedbringe sit CO2-udslip.

Foto : boggy / bigstockphoto

Affaldssektoren kan bidrage med en tolvtedel af Danmarks 70-procentsmål

Klimarådets anbefalinger til, hvordan Danmark når sin målsætning om 70 procent reduktion af CO2-udledninger peger især på tre tiltag fra affaldssektoren, der kan have stor effekt.
Vi skal brænde markant mindre plastaffald af, der skal satses på CO2-fangst, og der skal stilles større krav til virksomhedernes sorteringsindsats.
Vil du have fuld adgang til WasteTech?