Affaldsforbrænding er klimamæssigt en god løsning – under de rigtige forudsætninger

Affaldsimport er en god miljøløsning, og bedre for klimaet end eksempelvis forbrænding af træ på vores kraft- og varmeværker. skriver direktør for forskning og udvikling, Combineering Group i dette indlæg.
Affaldsforbrænding er blevet kritiseret kraftigt i den seneste tid og der er forslag om at udfase hurtigst muligt samt at forhindre import af affald til disse anlæg.
Vil du have fuld adgang til WasteTech?