Udrulning af ti fraktioner: Sådan har vi gjort

Vi har lært af alle andre kommuner, derfor er vi nu klar til det nye krav om at sortere i ti fraktioner, skriver Camilla Jonassen fra Solrød Kommune.
Brødtekst

Inden marts 2020 var det begrænset, hvad borgerne i Solrød Kommune kunne sortere ved husstanden. Villaer havde et trådstativ med en pose til restaffald og en beholder til papir. Derudover var der storskrald hver måned og en ringeordning for miljøkasser.

De begrænsede muligheder for sortering gjorde vores kommunes genanvendelse til en af de laveste i hovedstadsområdet. I dag er billedet helt anderledes. Vi har udrullet et nyt affaldssystem i marts 2020, genanvendelsesprocenten er høj, og vi er klar til at håndtere ti fraktioner i juni. I det følgende kan du læse, hvordan vi er nået hertil.  

Udrulning af otte fraktioner

Den 1. marts 2020 gik vi i drift med nye beholdere til restaffald, madaffald, pap, papir, glas, dåser samt plast, og miljøkassen blev ændret til en henteordning uden tilmelding. 

Det var selvsagt en stor opgave at implementere så mange fraktioner ved alle typer husstande og institutioner samtidig. Samlet set er det dog gået virkelig godt med at få sorteringen af otte fraktioner i drift blandt de ca. 10.000 husstande i Solrød Kommune.

På vej mod ti fraktioner til juni

På den baggrund har vi derfor følt os trygge ved at kunne implementere de sidste to fraktioner, fødevarekartoner og tekstiler, allerede til sommer.

Vi har det meste af infrastrukturen på plads for affaldssystemet, og vi har frisk i erindring, hvad der skal til for at få nye ændringer på plads, herunder data i Renoweb, koncept for sorteringsvejledninger og justeringer af ruteplaner.

Hvad er hemmeligheden?

Så vi har altså de større ting på plads allerede såsom renovatørkontrakt, biler og beholdere, og vi har et koncept for en udrulning. Det hjælper bestemt også, at vi nu er en erfaren medarbejdergruppe, der har prøvet det her før og ved, hvad vi laver.

Men hvordan er Solrød Kommune så hurtigt rykket fra at have en af de laveste genanvendelsesprocenter til nu at ligge omkring 57 % og være på vej til at blive frontløber på sortering af ti fraktioner? Svaret er meget enkelt: Vi har lært af alle andre.

Solrød Kommune står på skuldrene af andres erfaringer

Vi har været så heldige, at andre kommuner har været frontløbere på sortering de sidste mange år og har gjort sig vigtige erfaringer, som vi har kunnet trække på. Og vi har bestemt ikke holdt os tilbage med at lære af andre.

Således er vores beholderudbud fx baseret på det, der blev lavet i Helsingør Kommune. Vores meddelelses-sedler fra skraldemændene til borgerne i forhold til fejlsortering er kraftigt inspireret af dem i Gribskov Kommune, som skraldemændene dér har været glade for. Konceptet er et ”gult kort” og ”rødt kort” som i sportens verden, hvor borgerne først får en advarsel med det gule kort, og hvis de får det røde kort, får de ikke tømt deres beholder. 

Dertil havde Vordingborg Kommune en kedelig sag i medierne om madaffald, der blev tømt i restaffald af skraldemanden. Så havde jeg en snak med de involverede om, hvordan vi kunne undgå, at det samme skete hos os.

Det førte til et opstartsmøde med skraldemændene, hvor jeg viste dem billeder af affald i beholdere, og vi diskuterede hvornår noget udløste henholdsvis gult eller rødt kort (spanden tømmes ikke).

Vi havde også et sparringsmøde med Køge Kommune i 2019, hvor de fortalte, at omtrent hver tredje husstand havde henvendt sig til kommunen, efter de havde rullet deres ordning med nye beholdere ud. 

Vi gik derfor hjem og opnormerede bemandingen til at kunne håndtere henvendelser svarende til en tredjedel af vores kommune i løbet af få måneder. Det viste sig at være godt givet ud, for overslaget holdt stik, og det var guld værd at kunne være forberedt på de mange borgerhenvendelser.

Vi hørte også et rygte om en kommune, der havde fået alle deres spande leveret som planlagt – men klistermærkerne sad på hovedet. Jeg havde ikke selv kunnet gætte mig til, at jeg skulle planlægge udrulningen efter, at klistermærkerne ikke må vende på hovedet, men efter den historie tog vi vores forholdsregler.

De mange erfaringer, som andre har gjort sig, har sparet os for rigtig meget, og vi er utroligt taknemmelige for at have kunnet inkludere erfaringerne i vores egen planlægning.

Det er tid til at dele erfaringer

Nu må det ikke lyde som om, at alt er lykkedes i vores udrulning. En af vores største fejl var, at vi havde undervurderet, hvor mange miljøkasser borgerne satte ud til indsamling. Det førte til rent kaos i de første måneder, hvor vi især manglede tomme kasser til at udskifte med og måtte udvide lageret markant. 

Vi oplevede også, at der var 40 % flere, der stillede udtjente beholdere ud til afhentning, end der var tilmeldt. Det ødelagde tidsplanen for ruterne fuldstændig, fordi der ikke var lagt bufferdage ind, og der kom enormt mange borgerhenvendelser på den baggrund.

Forhåbentlig kan andre lære af både de ting, vi har gjort rigtigt, og der hvor vi har fejlet. Vi har alle travlt med at få alle de nye fraktioner implementeret, og vi vil allesammen gerne gøre det godt. Derfor kan jeg kun opfordre til, at man opsøger og deler viden på tværs i hele branchen for at skabe det bedst mulige resultat i praksis. Solrød Kommune er klar til at dele erfaringer.