Storskraldsordning skal styrke det direkte genbrug

Den moderne affaldschauffør skal være uddannet genbrugsvejleder, skriver Maj-Britt Larsen fra AffaldPlus om selskabets forsøgsordning med direkte genbrug af indsamlede effekter fra storskrald.
Brødtekst

Siden maj 2018 har vi indsamlet storskrald hos AffaldPlus med henblik på at styrke det direkte genbrug. Vi startede op i Slagelse Kommune, og i 2019 kom Ringsted Kommune også med.

Ideen er at tilbyde borgerne et supplement til genbrugspladsen via en online bestilling. Den enkelte borger kan få afhentet seks enheder per gang og der afhentes hver fjerde uge hele året rundt. Større samlede boligselskaber, herefter benævnt som SSB, kan få afhentet hver 14. dag, og der er ingen begrænsning på mængder. 

Vi henter i princippet alt det, der falder ud af huset, hvis du vender det på hovedet. Så hårde hvidevarer, møbler, elektronik, jern/ metal, tøj/ tekstiler, hård plast. Byggeaffald, kemikalier, og nagelfast inventar er dog ikke en del af ordningen. 

Ved SSB lejer eller køber de oftest containere til jern og elektronik. Disse containere tager vi med hjem og eftersorterer. De ting, vi ikke kan bruge til direkte genbrug, afleveres på genbrugspladsen. De ting, der kan genbruges, samles sammen og leveres direkte til en af vores genbrugsbutikker. 

Chaufføren er genbrugsambassadør

For at få den mest optimale vurdering, laver vi en gang imellem lidt erfaringsudveksling.

Det foregår ved, at en chauffør kører ud sammen med en butiksansat fra vores Plus-butikker. De butiksansatte ved, hvad der kan sælges, og derved får de en viden og en snak om, hvad der skal kigges efter.

Chaufførerne kommer derfor også ned til butikkerne og går til hånde der. Igen bliver der drøftet, hvad der kan sælges. Alle chauffører bliver uddannet genbrugsvejledere, så de er i stand til at kunne vejlede borgerne ved direkte henvendelse. Samtidig kender de til alle fraktioner, så de kan læsse af optimalt ude på genbrugspladserne.

Står chaufføren ude på en adresse, hvor de er i tvivl, facetimer de enten med kollega, driftkoordinator eller teamleder. 

Op mod 85 procent kan bruges

Vores mål er, at ud af alt det, vi indsamler fra borgerne og SSB’erne, så skal vi kunne genbruge fem procent af alle effekter. 

Ud af de indsamlede effekter, som køres til vore butikker, kan 85 procent bruges til salg eller forarbejdning. Det, der kan sælges, er blandt andet: Cykler, fladskærme, elektronik, værktøj, plæneklippere, haveredskaber, krukker, havemøbler, almindelige møbler, brugskunst, glas og porcelæn, design, legetøj og hobby (motion-camping-biltema).

Også tekstiler kan bruges uanset hvordan det ser ud. I Næstved har vi tøjsortering, hvor der forsorteres. Noget af tøjet går derefter til vore butikker.

En del af tekstilerne afsættes til et genanvendelsesanlæg i Sydsverige (Sysay), hvor de maskinelt kan sortere de forskellige typer tekstiler fra hinanden. Materialerne kan derfra afsættes til genanvendelse, og fibrene indgår i produktion af nyt tøj eller afsættes til produktion af isolerings- og akustikplader. 

Ny teknologi skaber større sikkerhed

Ordningen har kørt siden 2018. Vi har hvert år justeret lidt på vores ruter, således at vi kører så optimalt som muligt.

Det er en bestillingsordning, så vi kender aldrig omfanget før to hverdage før kørslen. Dog ved vi i hvilket område, vi skal køre den pågældende dag. Som regel ligger vores ruter helt op af hinanden, således at bilerne kan hjælpe hinanden i tilfælde, hvor der er brug for en ekstra hånd. 

I slutningen af 2019 fik vi installeret GPS i alle biler. Det har betydet, at vi til en hver tid kan se, hvor bilerne er henne, og hvor stærkt de kører.

Det har vist sig at være yderst effektiv i forhold til borgerhenvendelser, der for eksempel mener, at vi har brudt færdselsreglerne, eller har påkørt deres hæk eller lignende. Da vi nu har dokumentation for, at vi ikke har været på det omtalte sted, eller har kørt som vi skulle, er det blevet et uundværligt redskab.

Chaufførerne har været på glatbanekursus, og det er meningen, at de skal på et '
kør grønt'-kursus, hvor de lærer at køre så økonomirigtigt som muligt, så snart det er muligt igen. De har også været på konflikthåndteringskursus, således at de er bedre klædt på til at kunne deeskalere konflikter frem for at optrappe dem.

Vi har også et utrolig godt samarbejde med vores kommuner. Har vi borgere, som er diskussionslystne ud over det sædvanlige, løses opgaven i fællesskab mellem os og kommunen, og vi har til en hver tid kun oplevet fuld opbakning fra dem.

Tilbyder leje af containere til boligselskaber

Med hensyn til indsamling af storskrald, har vi haft stor succes med at sælge eller udleje containere til indsamling hos de større boligselskaber.

De kan få tømt hver 14. dag og samler ofte meget sammen. Der aftales, hvilken størrelse container de ønsker at få ud, og vi har fra 240 liter og op til 1000 liter midi-containere. Her indsamles der eksempelvis jern/metal, elektronik, hård plast (af en sådan størrelse der ikke kan komme i almindelig spande) samt tøj/ tekstiler.

Vi afhenter de fyldte containere og stiller i samme ombæring en tom container. Når chaufførerne kommer hjem, bliver containerne tømt og eftersorteres.

Vi laver også indsamling af pap. Der har vi blandt de store boligselskaber lavet en fast paprute med 14 dages tømning. Igen kan der lejes eller købes containere. Her er størrelsesordenen fra 660 liter – 1100 liter, og vi udbyder også vipcontainere fra otte til 16 kvadratmeter.

Udfordringen med disse vipcontainere er dog til tider, at borgerne kommer alt muligt andet i end pap. Det kræver hård opfølgning og godt samarbejde med de lokale ejendomsfunktionærer, der rydder op, så fraktionen er så ren som muligt.


Alt dette gøres, da vi ønsker, at genanvendelsesprocenten skal stige, samt at kunne få flere ting til direkte genbrug. 

En af de udfordringer, vi arbejder på i øjeblikket, er at få tilpasset tekst - både på vores hjemmeside og i selve selvbetjeningsløsningen - så brugerne let og enkelt kan overskue, hvad ordningen indebærer, hvad vi tager med, og hvad der ikke tages med.

Erfaringen viser desværre mange gange, at folk ikke læser, hvad der står, trods oplysningskampagner via medier, aviser og så videre.

  Prøv WasteTech

  Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

  Klik her
  Om AffaldPlus:

  AffaldPlus er et affaldsselskab for Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommuner. Vi er en offentlig virksomhed ejet af de seks kommuner i fællesskab. Vores fornemste opgave er at modtage, behandle og sørge for genanvendelse af affald - både det fra vores genbrugspladser og det, som kommunerne samler ind hos borgerne. 

  Vi er et §60-selskab, hvilket betyder, at vi har fået overdraget en del af kommunernes kompetencer, og vi skal derfor til enhver tid varetage kommunernes og borgernes interesser.

  Vi har eksisteret siden 2010 som en fusion mellem forhenværende affaldsselskaber Kavo og Fasan. 

  Vi er cirka 225 medarbejdere.

  Vi driver: 

  • 20 genbrugspladser
  • 11 haveaffaldspladser
  • fire genbrugsbutikker
  • en genbrugsterminal
  • to energianlæg
  • et biobrændselsanlæg
  • to miljøanlæg (deponier)
  • Formidlingscenteret Yderzonen