Sådan bliver vi cirkulære: Vi har brug for en bred palet af teknologier

Genbrug og genanvendelse i hele livscyklussen bør være målet for ethvert grønt produkt, skriver Danmarks Grønne Investeringsfond. Kun ved at sikre omstillingen af alle led i et produkts livscyklus kan vi virkelig få rykket ved den grønne omstilling.
Brødtekst

​I den grønne omstilling er cirkulær økonomi afgørende. Vi skal producere, genbruge og genanvende på en klogere måde, og vi får brug for en lang række teknologier og samarbejder på tværs, hvis vi skal lykkes med målene om genanvendelse af henholdsvis 60 % af husholdningsaffald og 70 % af emballageaffald i 2030.

I Danmarks Grønne Investeringsfond vil vi medvirke til at sikre et grønnere Danmark til gavn for os alle og vores kommende generationer. 

Vi har talt om den i mange år – den cirkulære økonomi. De cirkulære forretningsmodeller og affaldssektoren er nogle af nøglekomponenterne i den grønne omstilling. Der er behov for en buket af teknologier, hvis vi skal komme i mål med vores ambitioner. 

Derfor skal vi fokusere bredt på sektorer, teknologier og synergierne imellem dem. Det handler om designprocessen af produkter, om genbrug og genanvendelse, og så handler det om understøttende løsninger, der muliggør acceleration af transitionen.

Vi skal designe klogere produkter

Hvis vi skal understøtte den grønne transition, skal vi bygge produkter på en klogere måde. Vi skal blive endnu bedre til – helt fra designfasen – at tænke genbrug og genanvendelse ind i vores produkter. Det skal være meget lettere at sikre nye højværdiprodukter af allerede udnyttede ressourcer. 

Her er et dagligvareprodukt som en mælkekarton et godt eksempel på et udbredt problem, som vi kan imødegå allerede fra designfasen. En mælkekarton består typisk af pap, et lag folie og ofte også et plastlåg. Konstruktionen af en mælkekarton gør det svært at genanvende restprodukterne. Derfor er det afgørende, at vi ændrer tilgangen til, hvordan vi bygger nye produkter. 

Et rigtig godt eksempel, på hvordan vi helt fra starten af et produkts livscyklus skal sætte ind, er fra virksomheden EcoSave. EcoSaves emballageløsning er et såkaldt monomateriale, der alene består af én type plast blandet med naturlige mineraler, så der også spares på plasten. Det betyder, at EcoSaves produkter nemmere kan genbruges direkte til ny emballage. 

Hvis vi tænker på genbrug og genanvendelse i konstruktionen af produktet, er der meget værdi at hente her til gavn for klimaet. Det er løsninger som denne, vi gerne vil være med til at understøtte i Danmarks Grønne Investeringsfond.

Nye teknologier og metoder til genanvendelse

Et andet afgørende element, der baner vejen mod et cirkulært system, er hele tiden at udfordre status quo og kigge efter nye teknologier til genanvendelse. For selvom vi lykkes med at designe vores produkter på en klogere måde, får vi også i høj grad brug for teknologier, der kan være med til at sikre en effektiv og grøn genanvendelse. 

Et af de gode eksempler, vi har været med til at finansiere i Danmarks Grønne Investeringsfond, er virksomheden Shark Solutions. Selskabet har opfundet en banebrydende teknologi, der kan skille limen fra gamle bilruder, hvorefter Shark Solutions kan anvende ressourcerne til at skabe højværdiprodukter, der blandt andet kan bruges i maling. Shark Solutions viser netop vejen for, hvordan vi med ny teknologi kan skabe kloge løsninger til genanvendelse. 

Det gør Quantafuel i Skive også. Virksomheden har skabt en teknologi, der muliggør genanvendelse af affaldsplast til lav-carbon diesel og andre syntetiske olieprodukter. Deres teknologi kan udnytte de fraktioner af plastaffaldet, som ikke kan anvendes som plastik igen, men som i stedet kan udnyttes til syntetisk diesel, og det er der store grønne perspektiver i. 

Nye potentialer i byggeaffald

Byggeriet rummer også store potentialer, der i høj grad batter i klimaregnskabet. Her handler det om at få genanvendt materialer i nye højværdiprodukter, så vores ressourcer udnyttes af flere omgange og ikke ender på forbrændingen. En virksomhed, der i høj grad også beviser, hvordan vi ved brug af nye metoder kan skabe et mere cirkulært ressourcesystem, er Hvidberg ved Struer. 

For hos nedrivningsfirmaet er man ikke kun nedriver, men også miljøarbejder. Hvidberg A/S har skabt en ny sorteringsplads, der arbejder med finere sortering af byggeaffald og på den måde skaber de flere kategorier af slutprodukter til videresalg. 

Et andet interessant eksempel er GENTRÆ, et samarbejde mellem Stark, Solum og Golder, hvor træ fra midlertidige byggerier – fx på byggepladser – indsamles og genbruges. Det er et fremragende eksempel på, hvordan vi får skabt en bedre udnyttelse af vores ressourcer. I hele produktets livscyklus skal vi sætte ind for at skabe effektive og grønne løsninger.

Langsigtet kapital og samarbejde på tværs

De finansielle aktører er afgørende brikker i den grønne omstilling. Det er os, der skal læne os ud med langsigtet og tålmodig kapital. I Danmarks Grønne Investeringsfond møder vi hver dag mange spændende virksomheder, der netop arbejder og tænker cirkulært og vil nedbringe CO2-udledningen. 

Vi arbejder bredt for at sikre, at vi nærmer os en cirkulær økonomi. Sammen med private aktører, pengeinstitutter, banker og pensionskasser, er vi med til at sikre et stærkt økonomisk fundament, som de cirkulære virksomheder skal vokse ud af. Der er ingen, der kan imødegå klimaforandringerne alene. Der er behov for internationale partnerskaber, såvel som nationale og lokale samarbejder. Vi skal spille hinanden bedre og lære af hinandens erfaringer.

Som en del af staten er det Danmarks Grønne Investeringsfonds fornemmeste opgave at sikre risikovillig kapital til grønne og skalerbare teknologier. De cirkulære forretningsmodeller kan – og skal – implementeres i alle sektorer. Og vi vil meget gerne være med på rejsen i Danmarks Grønne Investeringsfond.

Prøv WasteTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer