Ikke flere benspænd. Nu skal vi i gang med at genanvende affaldet

Der er behov for, at aktørerne i affaldssektoren arbejder bedre sammen, hvis vi skal godt i gang med at genanvende affaldet, skriver underdirektør i Dansk Industri Karin Klitgaard i dette synspunkt.
Brødtekst

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en visionær aftale om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Virksomhederne står klar med penge til investeringer, men kommunerne har gevaldigt svært ved at opfylde deres del af aftalen.

KL’s såkaldte dødsliste over forbrændingsanlæg, som skal lukke inden for de kommende ti år, er blevet hældt af brættet. Nu skal vi finde en anden metode til at udvælge de forbrændingsanlæg, der skal lukke. En mulighed er at konkurrenceudsætte affaldet. 

Ejerne af forbrændingsanlæg – typisk de kommunale forsyningsselskaber – er selvfølgelig trætte af, at en del af anlæggene skal lukke. Men der er en grund til det. Vi brænder alt for meget affald af, det udleder CO2 til skade for klimaet, og de kostbare ressourcer ender som aske i stedet for at blive genanvendt til nye produkter.

Affaldsaftalen forsinkes

En hjørnesten i den politiske aftale er, at alle kommuner i landet skal sørge for, at husholdninger og erhverv sorterer affaldet i 10 forskellige fraktioner. Det vil føre til en ensartet strøm af affald i store mængder, som gør det muligt for virksomhederne at investere i anlæg, som kan sortere og genanvende affaldet. 

Kommunerne har fået til 1. juli 2021 til at indføre de nye krav til sortering i husholdningerne. Men desværre ser opbygningen af en bæredygtig affaldssektor ud til at blive forsinket. Mange kommuner søger om lov til at vente op til to år med at indføre den nye sorteringsmodel hos borgerne. 

Vi ser frem til, at affaldssaftalen bliver implementeret i den ånd, den er indgået.  

Aftalen er klar. Alt genanvendeligt affald fra husholdningerne skal udbydes. Kommunerne må ikke længere eje anlæg eller drive aktiviteter indenfor sortering og genanvendelse. En stribe private virksomheder har allerede konkrete investeringsplaner indenfor plastsortering og plastoparbejdning. 

Men vi frygter, at mange investeringer bliver forsinket på grund af kommunale ønsker om at udskyde den ensartede sortering samt kommunale investeringer i unødvendige omlastepladser. Det skaber usikkerhed om investeringerne blandt de private virksomheder. 

Derfor er der brug for klare udmeldinger om, hvad kommunerne må og ikke må i forhold til det genanvendelige affald. Det er nødvendigt for at skabe ro om rammerne i sektoren.

Aktørerne skal samarbejde

I stedet for at spænde ben for hinanden, skal kommuner og virksomheder i affaldssektoren arbejde meget bedre sammen. I en cirkulær økonomi skal vi tænke hele cirklen rundt og have alle aktører i spil. 

Kommunerne har en afgørende rolle med at indsamle affaldet fra husholdningerne. Når affaldet skal genanvendes, skal der andre kompetencer i spil. 

Vi skal op i industriel skala og sikre et samspil mellem virksomheder i affaldssektoren og de produktionsvirksomheder, der skal aftage de genanvendte materialer og bruge dem i nye produkter. 

Genanvendte materialer skal kunne konkurrere med jomfruelige materialer, når det gælder pris, kvalitet og forsyningssikkerhed. Ellers får vi ikke skala i brugen af genanvendte materialer i nye produkter.

Det kalder på markedskendskab i affaldssektoren og kræver at sortering og genanvendelse bliver tilpasset efterspørgslen. Det kræver, at vi får de private aktører i affaldssektoren på banen. 

Det bedste vil være, hvis kommuner og virksomheder i affaldssektoren går i dialog om, hvordan udbud af det genanvendelige affald – de ti fraktioner, vi nu alle sammen skal indsamle i – bliver udbudt på markedet. Med ensartede udbudskriterier i hele landet kan virksomhederne målrette deres investeringer.

Det vil kickstarte opbygningen af en grøn genanvendelsessektor i Danmark, der både vil skabe vækst, arbejdspladser og på sigt eksportmuligheder. 

Lad os komme i gang sammen.

Prøv WasteTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her