Rev er en af de naturtyper, der er beskyttet i Natura 2000-områder. Miljøstyrelsen har ikke lavet lovpligtige habitatvurderinger for de 12 tilladelser, de har givet til at dumpe havneslam i de beskyttede naturområder.
Rev er en af de naturtyper, der er beskyttet i Natura 2000-områder. Miljøstyrelsen har ikke lavet lovpligtige habitatvurderinger for de 12 tilladelser, de har givet til at dumpe havneslam i de beskyttede naturområder.

Foto : Nabu

Eksperter: Miljøstyrelsen følger ikke loven ved klapning i beskyttet havnatur

Miljøstyrelsen fejler ifølge professorer i miljøret på flere afgørende fronter i sine tilladelser til dumpning af havneslam i beskyttede Natura 2000-områder. Styrelsen afviser kritikken. SF rejser nu sagen i Folketinget.
Miljøstyrelsen forsømmer at undersøge tilstrækkeligt, om de såkaldte 'klapninger' af havneslam skader arterne i beskyttede Natura 2000-områder, inden de godkender dumping i områderne.
Vil du have fuld adgang til WasteTech?