IDA nedsætter sanktionsudvalg: Kan sanktionere upassende opførsel

IDA
Illustration: IDA. Se større version
Branchenyt1. juni 2021 kl. 22:09

Ingeniørforeningen, IDA, har netop ændret sine vedtægter, så et nyt sanktionsudvalg kan straffe upassende opførsel fra medlemmer med lettere straffe end eksklusion.

Det skriver IDA.

Sanktionsudvalget er uafhængigt og får til opgave at behandle henvendelser om upassende opførsel fra hele organisationen. 

»Det er ikke noget nyt, at man skal opføre sig ordentligt i IDA,« siger IDAs formand, Thomas Damkjær Petersen, og fortsætter:

»Men indtil nu har den eneste mulighed for at handle på klager, krænkelser og anden upassende adfærd været at ekskludere medlemmet. Det er meget drastisk at ekskludere et medlem, og vi er ikke skabt for at smide medlemmer ud men for at tiltrække dem.«

Det har i flere år fremgået af foreningens vedtægter, at »det påhviler medlemmerne at respektere foreningens formål herunder ved aktiviteter og udtalelser at udvise god kollegial adfærd«.

Det nye sanktionsudvalg vil eksempelvis kunne uddele 'gule kort', hvor et medlem kan miste retten til at oprette arrangementer, deltage i arrangementer, repræsentere IDA i udvalg eller få juridisk rådgivning.

Debatten er slået fra på dette indhold 
Fortsæt din læsning