Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Skab succes med strategisk håndtering af barsel

18. november 2022 kl. 05:00
Natalia Rogaczewska
»Ledelsesforankringen er afgørende for fastholdelsen, og fastholdelsen er forudsætningen for at opnå de strategisk vigtige fordele ved god barselshåndtering,« skriver Natalia Rogaczewska i dette synspunkt. Illustration: Rune Lindø.
Artiklen er ældre end 30 dage

De nye regler om øremærket barsel har gjort barselsvilkår til et konkurrenceparameter. Flere store virksomheder som Novo Nordisk, Danfoss, Rambøll og Lundbeck har da også forbedret deres barselsvilkår i kampen om arbejdskraft.

Det stiller nye krav til lederne i både større og mindre virksomheder. For det er lederne, der håndterer barsel i det daglige. Det er dem, der enten sikrer eller blokerer for de konkurrencemæssige fordele ved god barselshåndtering. Det handler for eksempel om øget trivsel og arbejdsglæde. Om ligestilling, inklusion og diversitet – og ikke mindst tiltrækning, udvikling og fastholdelse af medarbejdere. Derfor er det klogt at klæde lederne på med viden, redskaber og kompetencer til at håndtere barsel godt.

God ledelseshåndtering af barsel øger fastholdelsen

En undersøgelse foretaget af VÆRDBAR fra 2022 viser, at knap 40 procent medarbejdere søger nyt job i forbindelse med deres barsel. Til sammenligning har cirka 25 procent af danskerne søgt nyt job inden for det sidste år. Barslen er altså et vigtigt tidspunkt i forhold til at fastholde især kvindelige medarbejdere.

Det bekræftes af VÆRDBARs undersøgelse, der viser, at gode barselsforløb kan øge fastholdelsen i forbindelse med en barsel med 50 procent. Et afgørende parameter i den forbindelse er, at lederne skaber gode barselsforløb.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med de nye regler om øremærket barsel er forventningen, at flere medarbejdere vil tage barsel. Det gælder især de virksomheder, der også tilbyder bedre barselsvilkår end lovkravene, fordi de øger incitament til at tage barsel – også udover den øremærkede. Jo flere medarbejdere på barsel, jo større behov for god ledelsesmæssig håndtering. Ellers er der risiko for øgede omkostninger til forbedrede barselsvilkår uden øget fastholdelse.

Illustration: VÆRDBAR.

Potentialet for forbedring er stort. Det halter med ledernes evne til at forventningsafstemme barselsperioderne, til at sparre med medarbejderne ved tilbagekomst fra barsel og til at håndtere barsel på en måde, der skaber værdi og integrerer barslen i arbejdslivet. Disse tre elementer er vigtige for gode barselsforløb.

Tre gode råd til et godt barselsforløb
  • Knapt 70 procent har ikke haft en forventningsafstemningssamtale med deres leder om deres barselsperiode.
  • 60 procent medarbejdere angiver, at de i ingen eller mindre grad fik den sparring fra deres leder, som de havde behov for ved tilbagekomst efter barsel.
  • Over 80 procent medarbejdere ser et behov for, at personaleledere klædes på til at håndtere barsel på en måde, der skaber værdi og integrerer barslen i arbejdslivet.

Kompetencer er en del af gode barselsforløb

Barsel udvikler sig, og derfor er det vigtigt at møde medarbejderne i den udvikling og fortsætte den, når de kommer tilbage fra barsel. Virksomheder, der har ledere, som kan det, har også en ledelseskultur, der i højere grad matcher de behov, som arbejdende forældre har.

Hvordan skaber man så ledelsesmæssigt gode barselsforløb? For det første skal barslen anskues som et samlet forløb, der består af tre perioder: en periode før, under og efter selve barslen. Hver periode skal håndteres forskelligt ledelsesmæssigt.

Desuden skal barselsforløbet understøttes organisatorisk på vigtige tidspunkter. Der skal forventningsafstemmes, og lederne skal klædes på med viden, kompetencer og redskaber til at imødekomme ledelsesmæssige behov hos deres medarbejdere. Det gælder både dem på barsel, og dem, som er kollegaer til medarbejdere på barsel.

Til sidst skal de kompetencer, som barsel styrker og udvikler, i spil. Knapt 70 procent mener, at barsel har udviklet og styrket deres personlige kompetencer, men over 80 procent svarer, at deres leder ikke har fokus på at sætte kompetencerne i spil, når de kommer tilbage efter barsel.

Illustration: VÆRDBAR.

Fokus på relationen til leder

Relationen til lederen er en af de vigtigste faktorer for, at medarbejdere kommer godt tilbage fra barsel og for fastholdelse og udvikling af medarbejdere. Virksomheder kan derfor med fordel udvide deres fokus fra tiltag i en ansættelsesretlig relation mellem arbejdsgiver og arbejdstager til også at omfatte den ledelsesmæssige relation mellem leder og medarbejder. 

Fire ud af fem vigtigste parametre for medarbejdere i forhold til at komme godt tilbage efter barsel er knyttet til relationen med lederen, som har mulighed for at påvirke dette parameter positivt og negativt. De fire parametre er i prioriteret rækkefølge:

  1. Tillid og åbenhed i dialog med leder

  2. Relation til leder

  3. At medarbejderen er bevidst om egne behov og har selvværdet til at kommunikere dem

  4. En aftalt plan for tilbagekomst efter barsel

På den måde kan de også opnå bedre effekter af tiltag, som virksomhederne allerede har indført. Mange virksomheder koncentrerer sig om, hvordan de kan sikre gode barselsvilkår under barsel. I forhold til ledelsen er det i tiden, lige før man kommer tilbage, og i tiden efter barslen, at medarbejderens behov for sparring er størst.

Lederne er strategisk vigtige

Ledelsesforankringen er afgørende for fastholdelsen, og fastholdelsen er forudsætningen for at opnå de strategisk vigtige fordele ved god barselshåndtering. For eksempel en mere ligelig fordeling af barsel. En større kvindelig talent-pipeline og kvindelige ledere. En mere inkluderende og ligestillet arbejdsplads for alle. Strategiske synergier i forhold til ESG, verdensmål, lovkrav og forventninger fra både arbejdsmarked og samfund. Bedre adgang til arbejdskraft og finansiering. 

En øget konkurrenceevne og et opgør med de kønsbias, der gør, at barsel i mange år har været begrænsning for kvinders karriere og forbudt land for mænd. Ovenikøbet kan man have en ledelse, som er klædt bedre på til at understøtte disse strategiske dagsordener og til at levere på de ledelseskrav, som fremtiden stiller.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger