I dette holdningsstof udtrykker forfatteren sin personlige holdning om emnet.

Forskningsprojekt afdækker unges forestillinger om at arbejde inden for it-fag og afslører store fordomme

17. april kl. 05:17
Elisabeth Grønhøj
Illustration: Elisabeth Grønhøj.
Artiklen er ældre end 30 dage

De er overvægtige, nørdede mænd med briller, som arbejder meget alene og fravælger sociale aktiviteter

Sådan kunne en gængs beretning om personer med arbejde inden for it lyde, hvis man spørger unge i alderen 14-16 år. I forskningsprojektet "Exploring young people’s technology aspirations: Is technology for me?" Undersøger vi, hvad der kendetegner unges forestillinger om it-erhvervet og hvad der påvirker unges syn på og veje til en fremtid inden for teknologifagene. 

I efteråret 2022 blev en pilotundersøgelse med lige knap 300 unge gennemført. De unge blev bedt om at svare på en række spørgsmål, ligesom de blev bedt om at tegne og beskrive, hvad de umiddelbart tænker, der kendetegner en person, som arbejder med it. 

Illustration: Elisabeth Grønhøj.

En række tendenser trådte tydeligt frem i elevernes besvarelser. Elevernes forestillinger bar blandt andet tydeligt præg af, at it-erhvervet hovedsageligt er for mænd, og at mænd generelt var bedre egnet til at arbejde med it og teknologi end kvinder. Andre forholdsvis dominerende tendenser i elevernes tegninger og beskrivelser var, at sådanne personer var brillebærende (38 procent), nørdede/kloge (15 procent) samt overvægtige, stillesiddende eller inaktive (21 procent). Tilmed angav 81 procent af de adspurgte, at de var enten enig eller meget enig i, at it-erhvervet er et sted, hvor du skal arbejde meget alene, skal være meget selvstændig og hvor størstedelen af dem, som arbejder der, fravælger sociale arrangementer. 

Karakteristika ved personen i unges beskrivelser og tegninger

Procent

Kvinde

8 % 

Mand

85 % 

Intetkøn

2 % 

Overvægtig, stillesiddende og inaktiv

21 % 

Grim

3 % 

Briller 

38 % 

Ganske normal person

2 % 

Behagelig/rolig

3 % 

Underlig/frastødende

9 % 

Nørdet og klog

15 % 

 

Hvad angår arbejdspladsen, var forestillingerne på tværs af de unge ikke på samme måde domineret af én karakteristika, sammenlignet med de unges beskrivelse af personerne. De mest dominerende karakteristika var, at typiske it-arbejdspladser var kendetegnet ved at være mennesketomme (12 procent), fyldt med læskedrikke, kaffe, mad og søde sager (11 procent) eller snasket, indelukket og rodet (11 procent). 

Karakteristika ved arbejdspladsen i unges beskrivelser og tegninger

Procent

Ensomt på arbejdspladsen

12 % 

Selskabeligt på arbejdspladsen

2 % 

Bestående af hjemmearbejde

6 % 

Arbejder på kontor

10 % 

Arbejder i butik

1 % 

Arbejder i en skole eller institution

5 % 

Der er mørkt på arbejdspladsen

2 % 

Arbejdspladsen er fyldt med læskedrikke, kaffe, mad og søde sager 

11 %

Arbejdspladsen er snasket, indelukket og rodet 

11 % 

Arbejdspladsen er et rart sted

6 % 

 

Selvom disse forestillinger bærer præg af at være forbundet med stærke negative konnotationer, havde en andel af eleverne også udfordret disse mere negative forestillinger om erhvervet ved at pege på, at it-erhvervet også er for kvinder, ganske almindelige, behagelige og rolige mennesker. Hertil angav 92 procent af de adspurgte elever, at de var enige eller meget enige i, at it-erhvervet tilmed er et sted, hvor man skal være kreativ og gøre tingene på nye måder, ligesom 84 procent af de adspurgte var enig eller meget enig i, at personer, som arbejder inden for it, gør en vigtig forskel for vores samfund.  

Illustration: Elisabeth Grønhøj.

Når vi undersøger elevers forestillinger, skal vi huske, at det oftest er fordomme, vi taler om, og at disse fordomme har en tendens til at være karikerede. Men disse fordomme forplanter sig i unge, i vores samfund, og kan potentielt begrænse unges horisont og muligheder, hvis de tror, at bestemte typer af erhverv indeholder en bestemt type af mennesker, som ikke umiddelbart er i overensstemmelse med unges eget selvbillede. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Da vi i indeværende forskningsprojekts start ønskede at undersøge unges forestillinger om teknologierhvervet, var det ud fra den umiddelbare formodning om, at disse forestillinger ville påvirke elevers ønske om at uddanne sig eller arbejde inden for teknologifagligheder. Kunne vi få indblik i indholdet af disse forestillinger, kunne vi få indblik i vigtige perspektiver på, hvad det er for forestillinger, som afholder eleverne fra at vælge en teknologi-faglig uddannelse. 

Denne formodning havde sine rødder i internationale studier, som blandt andet har kortlagt, at der er sammenhæng mellem elevers forestillinger og deres ønske om at uddanne sig inden for it. 

Piger tænker mere over, hvordan deres omverden ser på it

Selvom meget af litteraturen peger på disse sammenhænge, er der også en række internationale studier, som faktisk identificerer, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem elevers forestillinger og deres ønske om at uddanne sig inden for teknologi. I et amerikansk studie fra 2017 interviewer en række amerikanske forskere nogle piger i alderen 10-16, og de finder blandt andet, at positive forestillinger omkring Computer Science ikke har nogen positiv indvirkning på deres ønske om at uddanne sig inden for teknologifeltet, fordi respondenterne var bange for, at deres venner ville udvikle negative forestillinger omkring dem, eksempelvis ved at stemple dem som nørd. 

I dette tilfælde er det således vigtigere for de amerikanske piger, hvad de tænker andre synes om it-erhvervet end hvad de selv synes. Lignende tendenser ser vi i vores studie - her viser vores indledende analyser, at elevers negative eller positive forestillinger ikke nødvendigvis hænger sammen med unges ønske om at uddanne sig inden for teknologi, snarere er det deres ide om, hvad familien og vennerne synes. 

Har de unge en ide om, at familien eller vennerne har positive forestillinger om it-erhvervet, er der større sandsynlighed for at unge også tænker, at it-erhvervet er for mig. 

Data som denne artikel bygger på, er fra et pilotprojekt. I foråret 2023 indsamler vi igen data, hvor vi undersøger, om tendenserne i pilotundersøgelsen også gælder for et repræsentativt udsnit af elever. 

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores debatredaktion på debat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger