business Mere om VIVE
Thumbnail

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet den 1. juli 2017 efter en fusion mellem SFI og KORA og er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

VIVE står for Viden til Velfærd, og centeret leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

VIVE beskæftiger sig med de samme emneområder og typer af opgaver som de to hidtidige organisationer.

listOmtale af VIVE

Pandemien har skabt et markant fald i krænkende handlinger på arbejdspladsen

22. apr 2021 11:36

Langt færre lønmodtager er blevet udsat for krænkende handlinger i arbejdet under coronapandemien. Det viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) foretaget for Beskæftigelsesministeriet. Undersøgelsen fokuserer på et bredt udsnit af krænkende handlinger og konflikter på arbejdspladsen, som mobning, seksuel chikane og arbejdsrelaterede konflikter blandt lønmodtagere. I løbet af de sidste 12 måneder har 7,8 procent af lønmodtagere oplevet at blive mobbet på arbejdspladsen.