Robotkolleger kræver 'onboarding'

5. september kl. 10:02
Cobot
Illustration: Ukendt.
Manglen på arbejdskraft får mange danske produktionsvirksomheder til at investere i de fleksible cobots. Men kræver nye kompetencer, når ens nærmeste kollega er en robot, og ledelsen skal sammen med investeringen i robotter sørge for god trivsel, så den erfarne medarbejder ikke forlader virksomheden.
Artiklen er ældre end 30 dage

Melitik i Nr. Alslev er i vækst. Virksomheden, der fremstiller polymergranulat til især medicoindustrien, har derfor lige investeret i en maskine, der kan producere det samme som de eksisterende tre. 

Men i stedet for at ‘ansætte en hær’ til at passe nogle semiautomatiske linjer som de eksisterende, er anlægget fuldautomatisk, fortæller partner og direktør i Melitek Jesper Laursen.

»Med denne maskine bliver vi verdens største producent af compounds inden for vores niche. Og til at begynde med bliver vi det med stort set samme antal medarbejdere, som vi har i dag på grund af robotterne,« siger han.

Melitek har løbende investeret i automation og dermed robotter, og medarbejderne har derfor været med i en udvikling, hvor processerne i produktionen er gået fra papir til digitale redskaber, fortæller direktøren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Vi har selvfølgelig oplevet udfordringerne for medarbejderne, når vi er gået fra papir til computer, men digitalisering sker ikke fra den ene til den anden dag, så efterhånden ser de fleste medarbejdere det som en fordel.«

Man-machine trivsel

Meliteks erfaringer med robotter kommer til at bidrage til en vejledning med gode råd til ansvarlige implementering af robotter og cobots i danske virksomheder, som Teknologisk Institut står bag med støtte fra Velliv Foreningen.

For selvom automation og især kollaborative robotter er fleksible og med til at dæmme op for manglen på arbejdskraft, betyder det noget for arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel, at den nærmeste kollega bliver skiftet ud med en robotarm, forklarer konsulent på Teknologisk Institut Emil Højbjerre Thomsen.

Robotter og trivsel

Teknologisk Institut undersøger, hvordan robotter og cobots påvirker medarbejdernes trivsel i danske produktionsvirksomheder og erfaringer fra 12 virksomheder samles i en vejledning med gode råd til ansvarlig implementering af robotter, der udkommer i foråret 2023.

Projektet er støttet med 986.447 kr. fra Velliv Foreningen.

»En af de ting, vi kan se, er, at det kræver et større overblik over samlet produktionsflow af den enkelte medarbejder, fordi medarbejderen, der før kun havde til opgave at passe en enkelt maskine, nu har ansvar for at kvalitetssikre og overvåge og dermed træffe beslutninger,« forklarer konsulenten.

For Jesper Laursen fra Melitek er det kun en fordel.

»Jeg vil helt klart hellere bruge operatører til at analysere og overvåge maskiner i stedet for at de bruger deres tid på manuelt arbejde,« siger han.

»Vi har semiautomatisk hjælpeudstyr på de andre linjer, så vi har gjort meget for at skabe de bedste rammer arbejdsmiljømæssigt, men jo mere vi automatiserer, des mere af medarbejdernes viden om produktionsprocesserne kan vi opsamle og bruge.«

Nye kompetencer til nye funktioner

Ifølge Emil Højbjerre Thomsen fra Teknologisk Institut er produktionsvirksomheder hen ad vejen blevet opmærksomme på, at det stiller nye krav til medarbejderne og kræver nye kompetencer at arbejde sammen med robotterne.

Emil Højbjerre Thomsen fortæller, at mange af de 12 virksomheder, der er med i forarbejdet til vejledningen, tænker i retning af sidemandsoplæring og i ambassadører for at udbrede kendskabet til robotterne og for at skabe entusiasme. Ikke mindst blandt de skeptikere overfor ny teknologi, der kan være blandt medarbejderne. 

»Nogle virksomheder sender medarbejderne på kurser, men de fleste bruger robotleverandørerne som introduktion til teknologien, mens enkelte tænker i større og systematiske uddannelsesindsatser,« siger han. 

For Melitek foregår uddannelsen primært internt, fordi det, virksomheden laver, ifølge direktøren er så specielt, at den eneste måde at uddanne er gennem sidemandsoplæring. 

»For os handler det om at bruge medarbejderne bedre, så de får tid til noget andet – får mere ansvar eller laver dataanalyse. Det kan vi opkvalificere dem til internt,« siger han.

»De har mange funktioner i deres arbejde, så med mere automation bliver der mere tid til selv- og kvalitetskontrol.«

Gode råd til forsvarlig implementering

Inddrag medarbejderne så tidligt som muligt

Udpeg en medarbejderrepræsentant, som kan deltage i den projektgruppe, der har ansvar for investering i og implementering af robotten. Det skaber en positiv stemning omkring den nye teknologi, når det kommer fra en nær kollega, der selv føler sig inddraget og hørt. 

Afhold et møde, hvor de medarbejdere, der bliver berørt af automatiseringen, har mulighed for at fortælle om både gode idéer og bekymringer, og giv medarbejderne mulighed for at opleve og afprøve robotten/cobotten, så tidligt i processen som muligt. 

Tydeliggør ændringen af medarbejdernes ansvarsområder

Husk, at robotteknologi først og fremmest ændrer hverdagen for medarbejderne. Det er derfor en god ide at forberede dem mentalt på omstillingen i god tid. Allerede inden robotten eller cobotten tages i brug, kan det være gavnligt at informere medarbejderne om ændringer til deres arbejdsopgaver og de krav der stilles til dem som ansatte i produktionen.

Der kan med fordel afholdes et møde, hvor det ønskede samspil mellem medarbejdere og robotter i den berørte produktionslinje italesættes. 

Tag hånd om medarbejdere med en grundlæggende skepsis

Gør en indsats for at engagere medarbejdere, som er skeptiske over for den nye teknologi. Giv dem plads til at afprøve robotterne i selskab med medarbejdere, der brænder for robotteknologi – gerne på en uformel måde, så berøringsangsten mindskes. Måske smitter begejstringen. Det er også godt at have ‘ambassadører’ for den nye teknologi som også de ældre medarbejdere kan spejle sig i og lære fra.

Medarbejdere, der har været en del af produktion i mange år, har typisk viden, der kan bidrage til en effektiv udnyttelse af en robot. For at bringe den viden i spil, må medarbejdernes mentale blokeringer overkommes, f.eks. ved at give dem basisviden om mulighederne ved automatisering. 

Skab en bevidsthed om, hvordan robotten kan gøre arbejdslivet mere komfortabelt for de medarbejdere, der måtte overveje at forlade virksomheden, frem for at sætte sig ind i den nye teknologi. 

Sørg for målrettet kompetenceudvikling

Overvej, om I som virksomhed kan nøjes med at sende enkelte medarbejdere på kursus hos leverandøren af den nye robot, eller om der er behov for kompetencegivende uddannelse. Omfanget af kompetenceindsatsen afhænger bl.a. af robottypen, antallet af medarbejdere, der skal betjene den, og virksomhedens kontekst. 

Sæt kompetenceudviklingen i system. Ser virksomheden ind i en fremtid, hvor flere processer skal automatiseres, er det værd at overveje, om man regelmæssigt skal sende et antal medarbejdere på kompetencegivende uddannelse. På den måde kan man løbende opkvalificere medarbejderstaben og sikre kompetenceforsyningen.

Skab formelle rammer for sidemandsoplæring 

Overvej at indføre en fast procedure for sidemandsoplæring af medarbejdere i brugen af en robot. Udarbejd evt. en letforståelig og måske visuel guide til proceduren for sidemandsoplæring, for at sikre ensartethed og kvalitet af oplæringen. Sørg for, at oplæringen foretages af medarbejdere, som både har erfaring med robotten og gode evner til at lære fra sig. 

Følg løbende, hvordan medarbejdernes mentale trivsel udvikler sig

Det kan være en god ide at bruge en del af det ugentlige fællesmøde på at tale om, hvordan medarbejderne trives med den nye robot. Nogen kan føle sig mere isolerede eller stressede, mens andre kan opleve, at maskinen skaber en mere varieret hverdag 

Overvej at formalisere opfølgningen på trivsel i relation til den nye robot, ved at lade arbejdsmiljøorganisationen eller arbejdsmiljørepræsentanten have fokus på det. Har der været medarbejderrepræsentanter knyttet til projektet, kan du forhøre dig, hvordan de oplever stemningen omkring robotten blandt medarbejderne på gulvet. 

Kilde: Uddrag fra den kommende vejledning

 

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger