Kom godt i mål med onboarding på distancen

På trods af coronapandemien skifter job hænder i højere grad end for et år siden. Det betyder, at der skal onboardes nye medarbejdere virtuelt på distancen, og det kræver lidt ekstra planlægning af lederen.
Brødtekst

Ifølge IDAs afdeling for Jura & Arbejdsvilkår er der stadig blus under jobskiftene på de danske ingeniørvirksomheder på trods af coronakrisen. Til gengæld giver krisen og nedlukningen nogle ekstra benspænd i forhold til at tage imod nye medarbejdere, der i første omgang må nøjes med at møde sin leder og kolleger virtuelt. 

Peter Leth

Direktør i IDA Learning Peter Leth.

Illustration: IDA

Derfor er det vigtigt, at man som leder er ekstra omhyggelig i sin planlægning af opstarten for den nye medarbejder, siger Peter Leth, som er cand. psych. og direktør for IDA Learning, hvor han beskæftiger sig bredt med ledelse og kompetenceudvikling.

“Held i uheld, kan man sige, har mange ledere det seneste år fået en masse erfaring med at lede fra langdistancen, og den erfaring kommer dem til gode nu, hvor situationen stadig er ekstraordinær,” siger Peter Leth.

”Men det er vigtigt at understrege, at distanceledelse ikke er en ny form for ledelse; det er blot ledelse under andre vilkår, hvor du som leder skal bruge din eksisterende viden om grundpillerne i god ledelse,” siger Peter Leth og giver her sine bedste råd til en succesfuld onboarding på distancen:

 

1. Virtuel rundvisning på arbejdspladsen

Hvis medarbejderen ikke kan møde op fysisk på arbejdspladsen, kan det være en god ide at give en virtuel rundvisning, så medarbejderen kan få en idé om de fysiske rammer, som vedkommende snart kommer til at arbejde i. Hvis skrivebordet/arbejdspladsen er gjort klar, så snup et billede af den også. Man skal ikke undervurdere betydningen af ”hvor skal jeg sidde” for den nye medarbejder.

2. Fysisk/virtuel velkomsthilsen

Hvis kun en enkelt – f.eks. nærmeste leder – kan møde den nye medarbejder fysisk den første dag, kan det også være en idé at lave en virtuel velkomsthilsen, hvor de nærmeste kolleger sender en personlig hilsen til deres nye kollega. Det øger følelsen af at høre til. Derudover anbefales det, at man som noget af det første afholder virtuelle møder, hvor den nye person kan hilse på de nye kolleger.

3. Introducer den nye medarbejder over for dit team eller afdeling 

Det er vigtigt at fortælle dine medarbejdere om deres nye kollega, hvem han/hun er, vedkommendes arbejdsopgaver, lidt personligt osv. Det gør det det lettere at arrangere virtuelle kaffemøder og lignende på onlineplatforme, hvis man har lidt forhåndskendskab til den nye kollega. Selvom vi ikke kan mødes fysisk, er det vigtigt, at der bliver sat et egentligt introduktionsmøde op med dig som nærmeste chef, men også med kolleger – herunder også fra andre afdelinger – nøjagtigt som du ville gøre i en hverdag uden corona.

4. Afstem forventninger 

Det er altid vigtigt at afstemme forventninger med dine medarbejdere – og det er blevet ekstra vigtigt i coronatiden og endnu mere vigtigt under en onboardingproces. Du skal som leder ikke blot være mere præcis omkring dine forventninger til, hvilke arbejdsopgaver din nye medarbejder skal løse. Du skal også holde hyppigere møder for at følge op og sikre dig, at den nye medarbejder er på rette kurs, er sikker på sin egen rolle osv.

5. Vær en nærværende leder – foretag hyppige onlinemøder med den nye medarbejder

Ligesom hyppige onlinemøder med dine medarbejdere er vigtigt under coronasituationen, så er det også her endnu mere vigtigt, at du løbende har kontakt med din nye medarbejder. Dels for fagligt at tjekke op på, om han/hun får løst sine opgaver – og ved, hvordan han/hun skal gøre det – dels for det sociale og relationelle aspekt. Det er ekstremt vigtigt for den nye medarbejders trivsel, motivation og effektivitet, at du er tilgængelig og interesseret – og følger op.

6. Virtuelle buddy- eller mentorordninger 

Som du vil gøre under normale omstændigheder, så kan du sagtens sætte buddy- og mentorordninger op virtuelt på distancen for den nye medarbejder. En god kollega/buddy/mentor kan fungere som en både faglig og social livline.  


 

Prøv PeopleTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her