Hvad fik it-arkitekten Lasse til at skifte job ved henvendelse nr 225?

Foto : Stockphoto

Hvad fik it-arkitekten Lasse til at skifte job ved henvendelse nr 225?

Der er kamp om de tekniske specialister, og et nyt studie er ved at undersøge, hvad der skal til for at flytte en specialist fra et job til et andet. Ofte kræver det en dyb personlig indsigt.

Og så var der den om it-arkitekten Lasse, der blev kontaktet af recruitere 225 gange i løbet af 2020...

Det kunne lyde som begyndelsen på en vittighed, men det er den skinbarlige virkelighed for it-arkitekten Lasse (der har registreret hver henvendelse i et regneark) og mange af hans fagfæller i it- og ingeniørbranchen. De er utroligt efterspurgte på jobmarkedet og forkælede med jobtilbud - nogle af dem flere gange om ugen.

Hvert år er der på det danske arbejdsmarked rundt regnet 15.000 ledige stillinger til den tekniske målgruppe. Stillingerne skal i stort omfang besættes af kandidater, der allerede er i arbejde. Så viden om, hvad der skal til for at få en teknisk kandidat til at skifte job, er en utrolig vigtig konkurrenceparameter.  

Og netop det har sociolog Dennis Roi Hansen og Marianne Mortensen, der arbejder som researcher og analytiker i Teknologiens Mediehu, sat sig for at undersøge i et stort anlagt studie under arbejdstitlen “Antropologisk Karrierepanel”.

I panelet indgår 40 ingeniører og it-professionelle fordelt på alder, geografi, fag og køn. De er alle i job og blev interviewet første gang i forbindelse med undersøgelsens opstart i december 2020. Planen er så, at Marianne Mortensen følger dem tæt hele 2021 med spørgsmål om deres jobstatus og jobmobilitet hver anden måned. Så snart der er tegn på at en kandidat er ved at skifte adfærd jobmæssigt, bliver vedkommende kontaktet til opfølgende interview, der skal afdække årsagen hertil.

“Det er utrolig komplekst, hvad der får en person til at ønske sig væk fra sin nuværende stilling, da forskellige faktorer spiller ind på kryds og tværs af hinanden - nogle er rationelle andre er følelsesbaserede”, siger Dennis Roi Hansen, der har tilrettelagt undersøgelsen og forsøger sammen med Marianne at tematisere årsagerne. 


Årsager til at søge væk

Et tema kan være “uenighed og uklarhed om retning og strategi for virksomheden”, som udtrykt af en anden it-arkitekt, Erik, til undersøgelsens forinterview:  

“...Man (ledelsen) ønsker at omstrukturere, skabe en agil tilgang og organisering. Men dette er mange af de “gamle” medarbejdere stærkt imod. Derfor er kulturen på arbejdspladsen kommet til at bære præg af mistro til hinandens arbejde og klikedannelse blandt de nye og de gamle ansatte.”

Marianne Mortensen

Marianne Mortensen fra Teknologiens Mediehus vil tæt følge et panel af 40 tekniske profiler i 2021, for at undersøge, hvad der får dem til at interessere sig for nyt job.

Illustration: Privat

Eller det være “kedelige arbejdsopgaver”, der i tilfældet med Mikkel 39 år og it-ingeniør fik ham til at søge nyt job: “Før lavede jeg hjemmesider for forskellige offentlige institutioner. Rent teknisk var det meget fint. Men det gav ikke den mening, som det jeg får ud af mit arbejde nu”.

I interview med panelets 40 deltagere er der således fundet en stribe fællestræk af årsager til at kandidaterne har søgt væk eller overvejer det. “Konflikt om værdier mellem en selv og ledelsen” er en nævnt årsag. Eller der kan være “en oplevelse af, at ens viden og erfaring ikke bliver værdsat.”

Løn er sjældent hovedårsagen til at søge nye job, men det kan være med til at give det sidste skub, hvis andre ting knager. Det er, hvad Dennis og Marianne kalder “endelige udslagsfaktorer” for at skifte job. 

En anden endelig udslagsfaktor er, hvis ens gode kollega stopper. 

Marianne bruger Søren, 35 år, ingeniør som eksempel. Han så sin gode kollega smutte, hvilket fik ham til at beslutte at søge væk. Men så skete der noget:

“Det sidste halvandet års tid har jeg overvejet at smutte, hver gang jeg nærmer mig en ferie. Min nærmeste samarbejdspartner har lige sagt op, men er blevet overtalt til at blive. Og nu har det skabt nogle nye muligheder for mig og ham. Jeg er rigtig glad for min kollega, så hvis han var smuttet, var der nok ikke gået lang tid før jeg også gjorde det.”

I dette tilfælde er det altså kollegaskabet og ikke selve arbejdet, der binder kandidaten til virksomheden. 

 

Første undersøgelse af sin art

Ifølge Dennis Roi Hansen er der ikke tidligere lavet en tilsvarende undersøgelse, der ser på de sociologiske og psykologiske faktorer, der påvirker kandidaterne valg i forhold til job. 

“Vi håber, at vi i løbet af undersøgelsen får et meget dybere indblik i de mix af faktorer, der er i spil. Det er jo langt fra én eller få ting der er afgørende, men når vi og de rekrutteringsansvarlige ude i virksomhederne bliver bedre til at forstå de forskellige situationer og faktorer, der i spil, kan man også blive skarpere til at tage samtalerne og vide, hvilken madding man skal sætte på krogen, når man skal motivere en mulig kandidat til en ny stilling”. 

Og hvad så med Lasse, it-arkitekten med 225 henvendelser? 

Jamen én af de mange henvendelser endte med at overvinde Lasse, så han den 1. januar i år befandt sig selv i en ny stilling. 

Før sit skifte var han faktisk ikke på udkig efter nyt job og sagde følgende til Marianne om de mange henvendelser: 

“Jeg bruger kontakten som et redskab til at måle min egen løn. Og det er fedt at vide, man er meget værd. Man kan dog hurtig blive forvent. Jeg har lært, at græsset ikke er grønnere.”

Men pludselig var der bid. Og til spørgsmålet om, hvad der præcist fik ham til at ændre mening ved henvendelse nr. 225 siger han, at det var fordi det lød som nogle fede arbejdsopgaver. 

Lasse arbejder med cloud, og det gjorde han også i sit tidligere job. Men i det nye job beskæftiger han sig nu med mere enterprise-arkitektur og på et højere governance-niveau. “Han kan nu være med til at få tingene til at ske”, som han siger. Han kan være med i mere langsigtet strategi-udvikling. 

Analysearbejdet forventes færdiggjort ved udgangen af året.

(Navnene på de medvirkende i undersøgelsen er ændret, da de medvirker under forudsætning af anonymitet. Redaktionen kender deres rigtige identiteter.)

Hvis du vil vide mere om undersøgelsen og hvordan du kan få indsigt i undersøgelsens findings, er du velkommen til at kontakte Dennis Roi Hansen, Analysechef Teknologiens Mediehus 3326 5376 | drh@ing.dk

Prøv PeopleTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her