Mediehuset Ingeniøren

Teknologiens Mediehus A/S driver publicistvirksomhed på et forretningsmæssigt grundlag med en redaktionel linje, der er uafhængig af økonomiske, foreningsmæssige og politiske interesser. Husets medier er karakteriseret af en stærk læserforankring og en udpræget faglig profil.

Virksomheden er ejet af IDA, Ingeniørforeningen i Danmark (2/3) samt pensionskasserne DIP og ISP (1/3). I forhold til ejerne er der indgået en samarbejdsaftale, der sikrer forretningsmæssig og redaktionel uafhængighed.

Teknologiens Mediehus udgiver ugentligt Nyhedsmagasinet Ingeniøren og driver derudover netmedierne ing.dk og Version2, jobportalen Jobfinder, samt en række nichemedier henvendt professionelle GridTech, DataTech og MobilityTech