Ute Stemmann
Ute Stemmann, ph.d. i økonomi og gruppeleder , Atkins

Ute Stemmann er ph.d. i økonomi og gruppeleder i Atkins Danmark A/S.