Mere om MAAS

Fokus på flere el-delebiler kan minimere behovet for ladestandere i bybilledet

Søren Sørensen , Grundlægger af SFMCON ApS og Bestyrrelsesmedlem hos  ITS Danmark , 2. dec 2020 05:03

Diskussionen om hvor mange elbiler der skal være i Danmark i 2030, bølger frem og tilbage. Det virker mest som et nulsumsspil, hvor det drejer sig om, at statens provenu på afgifter forbliver konstant, selvom en elbil jo ikke bidrager til CO2 i samme grad som en benzin- eller dieselbil. Bilfabrikanterne er i fuld gang med en omstilling til elbiler drevet af EU-reguleringer. Effekten er ,at vi nu begynder at se reklamer for ladehybrider og rene elbiler.