Mere om MAAS

Fokus på flere el-delebiler kan minimere behovet for ladestandere i bybilledet

Søren Sørensen , Grundlægger af SFMCON ApS , 2. dec 2020 05:03

Diskussionen om hvor mange elbiler der skal være i Danmark i 2030, bølger frem og tilbage. Det virker mest som et nulsumsspil, hvor det drejer sig om, at statens provenu på afgifter forbliver konstant, selvom en elbil jo ikke bidrager til CO2 i samme grad som en benzin- eller dieselbil. Bilfabrikanterne er i fuld gang med en omstilling til elbiler drevet af EU-reguleringer. Effekten er ,at vi nu begynder at se reklamer for ladehybrider og rene elbiler.

Webinar: Smart Mobilitet - MaaS og BRT

access_time4. jun 15:00

Med temaet Smart Mobilitet vil dette webinar komme omkring to forskellige projekter med mobilitetsløsninger, som er fleksible og som kan reducere trafikale udfordringer. Hvert oplæg varer ca. 25 minutter, og hele webinaret afholdes på dansk. Oplæg 1: "Mobility as a Service - kan teknologi understøtte vanebrud på mobilitetsområde?" v. Gustav Friis, Aarhus Kommune Smart mobilitet har gennem det seneste år sat ekstra fokus på Mobility as a Service i Aarhus Kommune og i Business Region Aarhus.