Mere om Luftforurening

Webinar: COVID-19 - Mobility Insights

access_time3. sep 15:00

Beskrivelse: Webinarets tema er COVID-19 og fokuserer på hvilke effekter corona-lockdown har haft for mobiliteten i nogle af Europas storbyer. Oplægget holdes på engelsk. Oplæg: "COVID-19 Mobility insights" v. Arianna Aldrey, Pablo Lois, Alberto Casado and Alba Menendez, Arup The combination of the COVID-19 lockdown and a focus on reducing carbon emissions is leading us to re-think our routines.

Ny mobilitetspakke har ramt en stopklods

4. aug 2020 10:41

Det skyldes, at EU-Kommissionen mener, at pakken, som har til formål at sikre sociale vilkår i vejgodstransporten, fair konkurrencevilkår samt ensartet kontrol, strider mod Det Europæiske Råds godkendelse af klimaneutralitet i EU senest i 2050, skriver Transport Tidende i en artikel. EU-komissionens skepsis over mobilitetspakken skydes, at siden Kommissionens orindelige forslag blev vedtaget 31. maj 2017, har Europaparlamentet tilføjet to foranstaltninger. Disse omhandler, at lastvogne forpligtes til at skulle retuneres til etableringsmedlemsstaten hver ottende uge.