Mere om El-løbehjul

DTU: Batterier fra elløbehjul forurener vandmiljøet

Frederik Marcher Hansen , Journalist  Journalist på Ingeniøren , 15. sep 2020 11:20

By & Havn fiskede i starten af sommeren 144 elløbehjul op af Københavns Havn på få dage, og nu viser analyser fra DTU Miljø, at batterierne på elløbehjul udskiller et højt indhold af blandt andet nikkel og kobolt, når de dumpes i havne og søer, til skade for vandmiljøet. Det viser analyser fra to studerende på DTU Miljø, der undersøgte forureningsrisikoen fra lithiumbatterier af typen 'Ninebot MAX battery pack', der blandt andet anvendes på elløbehjul. Batterierne placerede de i hvert sit forsøgsbassin med 200 liter vand for at undersøge lækager.

El-løbehjulsbrugerne er bedre end deres rygte

3. jun 2020 05:15

Den offentlige debat blandt fagfolk om el-løbehjulsbrugere kan give det indtryk, at mange brugere ikke følger trafikreglerne for el-løbehjuls. Vores registreringer af adfærd og regelefterlevelse viser dog et lidt andet billede, skriver Michael Sørensen, Via Trafik i dette indlæg.