Niels Wellendorf

Niels Wellendorf

Bestyrelsesmedlem, Letbaner.dk

Selvstændig trafikplanlægger med bopæl i Virum. Har tidligere arbejdet for DSB S-tog. Er desuden aktiv i foreningerne: IDA Rail, NJS (Forum for Nordisk Jernbane Samarbejde), RBT (Rådet for Bæredygtig Trafik) og Cyklistforbundet.