Jonathan Bray
Jonathan Bray, Direktør , Urban Transport Group

Jonathan Bray er direktør i Urban Transport Group. Herudover er han senior fellow ved LSE Cities, fellow ved the Chartered Institute of Highways and Transportation og kommissær ved det britiske Commission on Travel Demand.