Job
I Teknik- og Miljøforvaltningen har vi ansvaret for at drifte og udvikle byen til gavn for københavnere, brugere og erhvervsliv. Stillingen som enhedschef er i Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold.
KøbenhavnFastansættelseKøbenhavns Kommune
I Teknik- og Miljøforvaltningen har vi ansvaret for at drifte og udvikle byen til gavn for københavnere, brugere og erhvervsliv. Stillingen som enhedschef er i Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold.
KøbenhavnFastansættelseKøbenhavns Kommune
Welcome to the Transportation Systems Unit
The role of the Transportation System Unit (TS) is to ensure that the functional requirements in our contracts are fulfilled by our contractors. In close collaboration we are constantly looking for good and sustainable solutions for our projects. We are following the projects from design through construction to operational handover.
KøbenhavnFastansættelseMetroselskabet og Hovedstadens Letbane
Banedanmark er i gang med en historisk udbygning af jernbanen. Med Infrastrukturplan 2035 – regeringens vision for en grøn og bæredygtig bane, som binder Danmark bedre sammen – er der kommet endnu mere fart på opgraderingen af jernbanen. Derfor søger vi en geografisk fagspecialist/teknisk projektejer for perroner, som kan være med til at realisere visionen om fremtidens grønne og attraktive jernbane.
RingstedFastansættelseBanedanmark
Jobbets indhold
Som Projektleder får du ansvaret for nogle af vores store anlægsprojekter.
Som Projektleder skal du lede et projektteam bestående af højt specialiserede projektmedarbejdere, der både kommer til at udfordre og støtte dig.
Som Projektleder skal du styre projekterne gennem både projekteringsfaser og udførelsesfasen med ansvar for både tid, økonomi og kvalitet.
Som Projektleder har du ansvaret for at forberede, udbyde, forhandle samt indgå rådgiver- og entreprenørkontrakter herunder varetagelse af den løbende kontraktstyring.
Aarhus H., Ny Ellebjerg St., Ny bane Aarhus – SilkeborgFastansættelseBanedanmark
Aarhus H., Ny Ellebjerg St., Ny bane Aarhus – Silkeborg, Ny bane over Vestfyn, Dobbeltspor ved Tinglev.
Vi søger byggeleder med erfaring med komplekse anlægsprojekter til at gennemføre Infrastrukturplan 2035 – den politiske vision for en grøn og bæredygtig bane, som binder Danmark bedre sammen. 
Jobbets indhold
Som Byggeleder får du ansvaret for udførelsen af nogle af vores store anlægsprojekter og vil bidrage til at projekterne bliver til virkelighed.
KøbenhavnFastansættelseBanedanmark
Vejdirektoratet bygger i øjeblikket Danmarks tredjestørste bro. En ny Storstrømsbro, som skal erstatte den gamle nedslidte bro fra 1937. Byggeriet er i fuld gang, og som ingeniørpraktikant vil du blive en del af Vejdirektoratets bygherretilsyn, som er placeret på byggepladsen ved Vordingborg.
Efter en introduktionsperiode, hvor du vil komme rundt i tilsynsorganisationen og stifte bekendtskab med de forskellige fagområder såsom geoteknik, betonarbejder, jordarbejder, arbejdsmiljø og miljø, vil du blive tilknyttet et af fagområderne efter eget valg.
FastansættelseVejdirektoratet
Som led i den grønne omstilling opgraderer vi jernbanen, så den binder landet bedre sammen. Det indebærer areal- og rettighedserhvervelser til nye spor, stationer og broer, og forudsætter at vi har en god dialog med naboer, lodsejere og kommuner og sammen finder gode løsninger. Til opgaven søger vi en eller flere dygtige landinspektører, jurister, kort- og landmålingsteknikere eller lignende – erfarne eller nyuddannede.
KøbenhavnFastansættelseBanedanmark