Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Udbyder af delecykler efterspørger resultatbaserede kontrakter: Lad os vise, at vi kan levere varen

17. november 2021 kl. 05:00
Delecykel
Illustration: Donkey Republic.
Der er en mobilitetsrevolution i gang, og det er en fantastisk mulighed for at forme vores byer på den måde, som vi gerne vil have dem, skriver Erdem Ovacik, adm. direktør for Donkey Republic.
Artiklen er ældre end 30 dage

Du har sikkert hørt det. Danmark vil muliggøre den grønne omstilling af transportsektoren ved at flytte folk over til elbiler. Det er fantastisk.

Tja, faktisk ikke så fantastisk...

Diskussionen synes at være præget af retorik og ikke af data. Eller måske nogle fine revisor-tricks. F.eks. tales der meget om, hvorvidt elbiler i virkeligheden er så rene, som man går og tror. Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) mener ikke, at elbiler er grønne: Produktionen af elbiler kræver en masse energi og ressourcer, især batterierne. Så med disse bilers forventede levetid, herunder alle overvejelser om deres livscyklus, som OECD har undersøgt, sparer de kun ca. 25 procent af udledningerne i forhold til det nuværende energinet. De kunne opnå en udledningsbesparelse på omkring 50 procent, hvis nettet som oplader batterierne var 100 procent grønt. 

Så hvis byerne bekymrer sig om trængsel, plads, sundhed og ressourceudtømning, er elbiler ikke så gode, selv ud fra et rent udledningssperspektiv, og hvis man ser bort fra andre SDG-påvirkninger. I hvert fald ikke sammenlignet med offentlig transport og cykler!

Artiklen fortsætter efter annoncen

En cykel udleder kun 6 procent CO2 pr. km i forhold til en almindelig bil med forbrændingsmotor. En cykel er altså 94 procent bedre til at minimere forureningen end en almindelig bil og 92 procent bedre end en elbil med det nuværende energinets blanding. En elcykel udleder ca. dobbelt så meget CO2 pr. km som en pedalcykel, så en elcykel er stadig 83 procent bedre til at reducere CO2-udledningen sammenlignet med en elbil.

Der skal tænkes mere hollistisk

Lad os også tænke holistisk over FN's bæredygtighedsmål og vores byers fremtid. CO2-udledning fra transport er ikke det eneste, der er relevant at tænke på med hensyn til de samfundsmæssige påvirkninger.

Der findes stadig mere sofistikerede undersøgelser, som kigger på de sociale påvirkninger, transportformerne har og deres indvirkning på borgernes velfærd. I Donkey Republic har vi sammen med Dresden Universitet fået foretaget en undersøgelse om dette i København.

Undersøgelsen fokuserede på, hvilken indflydelse delecykler har på vores rejseadfærd, og hvad det betyder at erstatte en biltur med en cykeltur med hensyn til social velfærd; forbedret folkesundhed, mere plads samt reduktion af biltrafik og udledning. Som et resultat heraf beregnede vi de tal, som du kan se i diagrammet nedenfor, der viser de positive virkninger af at cykle i forhold til at tage en bil, tog eller el-løbehjul.

Synspunktet fortsætter under billedet

Tabel
Illustration: Donkey Republic .


Baseret på dette har vi hos Donkey Republic beregnet, at en cykeltur på 3 kilometer i København, der tages i stedet for offentlig transport eller bil, sparer samfundet i gennemsnit, mindst 20 kroner i sundhedsudgifter og nedsættelse af udledning. Hvis man ser på virkningerne af at erstatte en biltur med en cykeltur, sparer samfundet i alt 42 kroner i sociale ydelser.

Delecykler som transportmulighed får folk til at cykle i stedet for at tage bilen, bussen eller toget. 

Figuren herunder er også baseret på den undersøgelse, vi foretog, og den viser de forskellige transportmuligheder, som en Donkey-cykel erstatter i København. 

Synspunktet fortsætter under billedet.

PieChart
Illustration: Donkey Republic .

Du kan læse mere om vores målinger af den sociale effekt her: https://donkey.bike/sustainability

Så hvordan kan vi omsætte denne indsigt til stærke politiske tiltag? 

Jeg mener, at vejen fremad ligger i, at de offentlige myndigheder baner vejen for positive og målbare resultater, og samtidig lader markedet selv finde måder at nå disse resultater på.

Forestil dig, at Transportministeriet opretter et grønt omstillingsprogram, hvor virksomheder ansøger om at deltage. Ministeriet opstiller målbare resultater pr. passagerkilometer, som det gerne vil opnå i transportsektoren, f.eks. reducerede CO2-udledninger, mindre trafikpropper, bedre sundhed og bedre brug af offentligt rum.

Derefter skitseres det, hvor meget det offentlige vil betale for forbedringer til de virksomheder, der bidrager til at nå disse mål. Der hyres en tredjepart for at sikre realistiske og robuste målinger, f.eks. Danmarks Statistik eller DTU. De deltagende virksomheder skal så levere de data, som tredjeparten anmoder om. 

En sådan ramme kaldes: "Betal for succes”. Det er blevet afprøvet i andre brancher, f.eks. inden for energiproduktion, hvor offentlige myndigheder betaler for grøn elproduktion. Det drejer sig blot om at anvende en sådan ramme på mobilitetsområdet. Ikke kun udbydere af delecykler eller udlejere af elektriske løbehjul, men også delebilsfirmaer og andre mobilitetsinnovatorer kan deltage i et sådant program, og vi kan i fællesskab innovere for at opfylde målene sat af de offentlige myndigheder.

Faktisk har nogle byer i Storbritannien allerede indgået resultatbaserede kontrakter med mobilitetsoperatører. Byer som Norwich, Bournemouth, Poole, Christchurch og Isle of Wight Cities har indgået en kontrakt med delecykel-operatører, hvor de betaler virksomheden, for hver cykeltur der tages på deres cykler af borgerne. Nogle af byerne varierer prisen for hver cykeltur afhængigt af, i hvilke kvarterer cykelturene foretages, og på hvilke tidspunkter af dagen de foretages. Formålet er at belønne reduktion af trængslen i myldretiden i bestemte, overbelastede områder ved brug af delecykler.

Vi lever i en spændende tid! 

Opgaven lige nu er at få udnyttet de muligheder, der er i dag, og støtte retningslinjer og datadrevne politikker, der sandsynligvis er netop det, der kan redde os.

Hos Donkey Republic er vi engageret i at gøre bæredygtig transport tilgængelig for alle og i at skabe en grønnere fremtid. Derfor hjælper vi, ud over at måle vores CO2-aftryk og effekt, også myndighederne med at se de muligheder, der findes for at regulere bæredygtig mobilitet optimalt.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger