Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Road-pricing og fair pris på transport er en af de store nøgler til sikring af danske klimamål

15. juni 2022 kl. 05:00
Roadpricing, Overvågning, Kamera
Illustration: Fahroni/Bigstock.
I fagforeninger som 3F kan vi ikke alene give alle bud på, hvordan transportbranchen kan leve op til regeringens klimamål. Men som formand for 3F Transport vil jeg gerne byde ind med løsninger på mindst 1 procent af Danmarks samlede reduktion. Det værktøj hedder road-pricing. Resten af vejen i mål skal vi være sammen om. Blandt andet med hjælp fra ingeniører og fair realistiske priser på transport.
Artiklen er ældre end 30 dage

I Danmark har vi en ambitiøs grøn regering og et stort ambitiøst grønt flertal i Folketinget. Det er en af grundene til, at store lastbiler snart skal betale vejafgifter per kørt kilometer i Danmark. 

Det er en blandt mange løsninger, der skal til, hvis Danmark skal nedbringe sit udslip af CO2 med 70 procent inden 2030. De fleste er enige om, at det haster med flere løsninger. Og vejafgifter i form af road-pricing eller intelligent kilometerbetaling er både sund fornuft og en vigtig vej mod mål, hvis vi skal opfylde de ambitioner regeringen og et stort flertal i Folketinget har sat kurs mod.

Som formand for 3F Transport har jeg ikke alle de bud, der skal til på løsninger for at nå en reduktion på 70 procent. Det tror jeg ikke, der er nogen her i landet, der har. Men jeg vil gerne pege på, hvordan vi henter mindst 1 af de 70 procent og baner vej for flere procenter. For vejafgifter af den intelligente slags er sund fornuft og et nødvendigt værktøj. Derfor kan vi ikke nøjes med kilometerbaserede vejafgifter for lastbiler, der kører på statsvejnettet. Vi skal have alle veje og alle køretøjer omfattet.

Den gode nyhed er, at det kan lade sig gøre. Også inden 2030. Det er jeg enig med en række bidragsydere om til debatterne i Ingeniøren de senere år. Og jeg har endda bidraget med hjemmearbejde sammen med tænketanken Kraka Advisory med udspillet, ”Pejlemærker for en grønnere og mere fair transportsektor med mindre trængsel og spildtid på danske veje”.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udspillets beregninger er værd at nørde med, opdatere og regne videre på for ingeniører, interesseorganisationer og politikere. Men bundlinjerne er de vigtigste. For alene vejtransporten udleder knap 30 procent af den samlede CO2-udledning. Og nogen skal jo betale regningen for omstilling. Det bør passende være dem, der slider på vejene og forurener.     

Nyt afgiftssystem

Derfor bad 3F Transport i 2020 KRAKA Advisory om hjælp til at sætte fremtidssikrede planer og pejlemærker op for dansk transport. Det endte i konkrete forslag om et nyt afgiftssystem, der favner den grønne omstilling og bidrager væsentligt til samfundsøkonomien og løsninger for klimaet. Og ja. Naturligvis. Også incitamenter til øget brug af kollektiv transport og optimering af transport af varer, så transport bliver endnu mere effektiv, intelligent og med mindre tomkørsel.

For hvad sker der, hvis man afskaffer registreringsafgiften på personbiler for 21 milliarder helt og reducerer eller fjerner de øvrige afgifter på transport? Og henter det samme antal milliarder kroner via intelligente afgifter, hvor der afregnes for hver kilometer, man kører i lastbil, varevogn og personbil?

Privatbilen bliver markant billigere i indkøb. Registreringsafgiften udgør mindst 85 procent af bilens pris. Men når udgiften i stedet flyttes over på vejene per kørt kilometer, så får man pludselig et reelt valg: Kan det betale sig at køre i bil på arbejde, til bageren eller til sport? Eller er det billigere og smartere at tage bussen, toget, cyklen eller bruge en delebilsordning?

KRAKA Advisory har beregnet, at intelligente kilometerafgifter vil sænke udledningen af Danmarks samlede mængde drivhusgasser med 1 procent. Vejtransportens udledning falder med over 3 procent, imens teknologien og andre omstillinger sikrer flere biler, busser og lastbiler, der kører på brint, el og andre klimaneutrale drivmidler. Hvor hurtigt det går er både op til kloge incitamenter, dygtige ingeniører og visionære politikere at sikre. 

Men allerede inden da kan den samfundsøkonomiske gevinst blive stor. Vores og KRAKA Advisorys forslag om intelligente kilometerafgifter kan give samfundet en umiddelbar gevinst før indregning af klimaeffekter på 7 milliarder kroner om året, når anlægsudgifterne til system og opkrævning er trukket fra. I dag sidder danske trafikanter nemlig i kø og spilder tid i trængsel for mellem 12 og 24 milliarder kroner om året afhængig af regnemetode. 

Oven i kommer miljø og klimaøkonomiske gevinster og en besparelse på 1 procent af udslip af CO2. Og oven i giver intelligente vejafgifter et værktøj, der kan skrues endnu mere på. 

"Foruneringen betaler"

Det kan man gøre på mange måder. Jeg mener principielt, helt lige som EU Kommissionen og de fleste fornuftige politikere, at princippet om, at forureneren betaler, bør gælde fuldt ud for transport. Sikres det, kan man bagefter diskutere, hvordan pengene kan tilbageføres til transportsektoren og til omfordeling, hvor afgifter og klimaregninger virker socialt skævt.

Min holdning forstærkes af nogle lidt ældre beregninger fra en rapport om prisen på fair transport. Nærmere bestemt nogle beregninger, COWI lavede i 2012. For prisen på transport bør afspejles af andet end blot direkte udgifter til diesel, drift af lastbil og løn til chaufførerne. Prisen på transport bør desuden inkludere: 

Slid på vores veje, støj og uheld samt naturligvis forurening af partikler og udslip af CO2. Indregninger man disse såkaldte eksternaliteter, så vi stiger prisen på transport naturligvis her og nu. Men er det ikke kun rimeligt? 

For i 2012 påviste COWI med sine beregninger, at slagtesvin, der fragtes til Tyskland og retur til Danmark som koteletter, transporteres uden den del af regningen, der burde gå til dækning af eksternaliteter. Det svarer til en rabat på 39 procent af prisen. En rabat, der sendes direkte ud i fremtiden i form af stadigt voksende regninger til oprydning eller ødelagt miljø.

Helt konkret var de totale omkostninger i 2012 således 8,8 kroner per ton per kilometer for transport af slagtesvin til Tyskland. 3,5 kroner heraf, eller næsten 40 procent, er de omkostninger, der ikke bliver betalt her og nu, men som i stedet går videre til fremtiden. Til samfundet og borgerne, der må betale via skat og oprydning efter nutidens forurening.    

Tallene er konkrete eksempler fra transport af slagtesvin. De er fra 2012. Og kan derfor ikke generaliseres direkte eller bruges uden videre i 2022. 

Derfor ligger der blandt andet en udfordring, der bør tages op af dygtige ingeniører, matematikere og klimaforskere. Nemlig et opdateret regnestykke til brug for debatten om fremtidens transport og finansieringen af de helt nødvendige investeringer i intelligent infrastruktur og endnu hurtigere overgang til eksempelvis Power To X.

Opdaterede regnestykker, nye forslag og indførelse af intelligente vejafgifter bør desuden suppleres med et nyoprettet klimaforum for transport og transportbranchen, som løbende kan monitorere og rådgive branchen, regeringen og Folketinget om effekter og adfærdsændringer på transportområdet. Derudover skal klimaforummet kunne fremsætte forslag til nye mulige klimatiltag og initiativer. Transportens Klimaforum bør bestå af et bredt udsnit af transportsektorens organisationer, eksperter og forskere. Og. Så bør der fastsættes bindende mål for arbejdet, så der løbende kan blive udviklet konkrete løsninger.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores debatredaktion på debat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger