Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Ladekrav er en bjørnetjeneste

10. marts kl. 05:00
ladestander
FDM mener, at det er at gå for langt, når kommunerne vil kræve, at elbilen aktivt lader under hele parkeringen. Og vi mener, at man vil gøre elbilisterne en bjørnetjeneste, hvis forslaget gennemføres. Sådan lyder det fra Torben Lund Kudsk, der er afdelingschef i FDM. Illustration: E.ON.

I et notat fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning foreslår embedsværket politikerne at skærpe kravene til parkering på ladepladser for elbiler. Ifølge notatet foreslås det, at kommunen bør kræve, at elbilen faktisk oplader når bilen er placeret på ladepladsen. 

Ifølge de nuværende regler, som senest blev præciseret af Transportministeriet i januar 2022, har kommunerne mulighed for at tidsbegrænse parkeringen på ladepladsen og kræve, at bilerne er under opladning. Det sidste kontrolleres ved, at parkeringsvagten ser, om bilen er tilsluttet ladestanderen. Er den det, opfyldes kravet, også selvom bilen ikke aktivt lader på det tidspunkt, parkeringsvagten kommer forbi. 

Opfordring til krav

Intentionen om at sikre en bedre udnyttelse af ladepladserne støtter FDM til fulde – vi har faktisk selv sammen med flere aktører i branchen været med til at fremme tanken i vores mange dialoger med embedsværk, politikere og ministre. Vi har helt konkret opfordret til, at kommunerne på de offentlige ladepladser stiller krav om:

  • At bilen skal være tilkoblet ladepunktet
  • At der som udgangspunkt bør være tidsbegrænset parkering på ladepladserne i dagtimerne i hverdagene (f.eks. 3 timer)
  • At der ved behov kan oprettes parkeringspladser til elbiler i nærheden af ladepladser, så man nemt kan finde en plads, når bilen er ladet op.

Når man som elbilist har behov for at lade, er det frustrerende, hvis ladepladserne er optaget af biler, der ikke lader, men bare parkerer. Og for ladeoperatørerne svækker det business casen, hvis ikke ladestanderne anvendes til formålet. Det er altså både i forbrugernes og ladeoperatørernes interesse, at der laves regler, som sikrer, at ladepladser reelt er ladepladser og ikke bare parkeringspladser.  

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men spørgsmålet er, om et decideret krav om, at bilen aktivt skal lade, er en brugbar løsning. Det mener vi ikke i FDM, og derfor er det heller ikke med i vores anbefaling. Sagen er den, at der ved opladning kan gå mange ting galt, der betyder, at bilen eller ladestanderen pludselig stopper opladningen. Det er desværre ikke et særsyn, at man som elbilist kommer tilbage til en bil, der så alligevel ikke har ladet eller ladet så meget eller længe, som man forventede. 

En lang række ubekendte faktorer

På mange, men ikke alle, biler kan blandt andet opladningen løbende overvåges via en app. Det samme gælder nogle, men langtfra alle, ladestandere. Men selvom man som elbilist har en app, hvor ladningen kan overvåges, er det næppe altid muligt kontinuert at overvåge ladningen og smide alt, hvad man har i hænderne, for at nå frem til bilen før p-vagten, skulle opladningen pludseligt stoppe.

Også selvom ladningen skulle forløbe planmæssigt, kan der være udfordringer for elbilisterne. Nogle ladestandere er f.eks. lastbalanceret. Det betyder, at ladeeffekten automatisk reguleres afhængig af antallet af elbiler, der lader på samme tid på de ladestandere, der er tilkoblet lastbalanceringen, og dermed forlænges opladningstiden. Så er der også en række elbiler, der kun AC-lader på én fase. 

Afhængig af hvordan ladestanderne er dimensioneret og styret, kan disse give op til 32 ampere. Det vil i praksis sige, at ejeren af en enfaset elbil aldrig helt kan vide, hvor længe opladningen tager – er man heldig, kan man i nogle enfasede biler lade med op til 7,4 kW, er man mindre heldig, tager det med kun 3,7 kW dobbelt så lang tid. Ladestanderen kan også skifte tempo undervejs i ladningen. Det er derfor efter omstændighederne umuligt på forhånd at vide, hvornår opladningen er fuldført.

Med andre ord vil man som elbilist være prisgivet en lang række ubekendte faktorer, der vil være afgørende for, om man får en p-afgift, hvis reglen om aktiv ladning gennemføres.

Endelig er der situationen for parkeringsvagten. Hvordan skal vedkommende i praksis se, om bilen lader? I takt med at antallet af ladestandere stiger og som konsekvens af kommunernes udbud, er der heldigvis i dag mange ladeoperatører på markedet – men med hver deres type ladestandere. På nogle kan man i et display tydeligt se, om de lader, på andre skal man kende farven på kontrollyset, og endelig er der ladestandere, hvor det ikke kan ses. 

Det samme er gældende for elbilerne. Der er absolut ingen standarder. Og to bilister, der lader side om side på forskellige ladeoperatørers standere, kan altså opleve helt forskellige konsekvenser. Det er ikke holdbart.

En bjørnetjeneste til elbilisterne

FDM mener derfor, at det er at gå for langt, når kommunerne vil kræve, at elbilen aktivt lader under hele parkeringen. Og vi mener, at man vil gøre elbilisterne en bjørnetjeneste, hvis forslaget gennemføres. Endelig kan man påpege, at det må anses for tvivlsomt, om Københavns Kommune har hjemmel til at skærpe kravet, imod Transportministeriets udmelding. 

Man bør som kommune hellere arbejde videre med tidsbegrænsning, udbygningen antallet af pladser samt via udbud skabe god konkurrence. Det er København og mange andre kommuner heldigvis blevet rigtigt gode til. 

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger