Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Kære Københavns Kommune: Hvad blev der af jeres handlingsplan for delebilisme?

15. september 2021 kl. 05:51
900 p-pladser skal reserveres til en bestemt type delebiler, og det vækker undren hos udbyder af bybiler.
Artiklen er ældre end 30 dage

I forrige uge blev der givet håndslag i Borgerpræsentationen på budgetaftalen for 2022 for Københavns Kommune. Den skal bidrage til et mere grønt, nært og aktivt København, som kommunen selv skriver det, men desværre er der elementer i aftalen, der bare ikke giver mening.

Det skyldes primært, at Københavns Kommune, som den eneste kommune i landet, skelner mellem de forskellige former for delebiler – altså det de selv har døbt, delebiler med fast stamplads og delebiler uden fast stamplads – og at de tilmed laver forskelsbehandling af de to services.

Som direktør for Danmarks største udbyder af delebiler uden fast stamplads, for at blive i samme termer, blev jeg, sammen med en række af mine kolleger i branchen, inviteret til et møde hos Københavns Kommune i foråret, for at give input til kommunens kommende handlingsplan for delebilisme i byen. Kommunen fik samtidig undersøgt markedet og snakket med en masse borgere. 

På den baggrund blev handlingsplanen lavet færdig og godkendt af selv samme borgerrepræsentation, og den bestod af rigtig mange gode elementer. Helt konkret var der også nogle mål for delebilisme frem mod 2025:

Delebilisme
Illustration: Københavns Kommune.

Det startede så godt, men endte knap så godt

Det var positivt, at kommunen rakte ud til udbyderne af alle typer delebiler, for at få de forskellige nuancer med. Det er dog ærgerligt at se, at hverken deres egen handlingsplan eller input fra branchen har haft betydning, da Borgerrepræsentationen nu gav håndslag på budgetaftalen. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er altså brugt tid og økonomiske ressourcer på en handlingsplan, som nu ikke bliver fulgt. Det, der konkret undrer mig, er, at delebiler med fast stamplads igen skal favoriseres. 

I kommunens strategi for delebilisme fra 2017 til 2020 havde selv samme delebiler mulighed for op mod 750 dedikerede parkeringspladser i byen. Dags dato er det tal blevet til 260 delebiler med fast stamplads. Ingen udvikling i antal biler eller kunder, da tallet i 2017 hed 250 biler. Nu har Borgerrepræsentation så godkendt yderligere 900 pladser til samme service. Men hvorfor?

Handlingsplanen sagde godt nok, at der også skulle flere pladser til delebiler med fast stamplads, men de havde allerede et uudnyttet loft på 750. Hvorfor så hæve det til næsten 1200, kun for den type løsning? 

Hvad skulle gøre, at disse pladser vil blive brugt af servicen denne gang? Og hvad har ændret sig siden sidst til, at det nu skulle lade sig gøre, kunne man jo spørge kommunen om.

Det, som der er sket siden 2017, er, at delebiler uden fast stamplads har haft rygende vækst i både antal biler og kunder. Samtidigt har konceptet også udviklet sig til at tilbyde langt flere produkter og løsninger, som giver kunderne langt højere fleksibilitet og muligheder. 

Vi har nemlig et produkt til massemarkedet, som rigtig mange mennesker benytter sig af – vi har mere end 160.000 kunder. Efterspørgslen er større end nogensinde før, og det så vi gerne, at kommunen bakkede op om ved at tilbyde alle delebiler de samme vilkår.

Og hvorfor ikke give lige vilkår til alle typer delebiler, som alle andre kommuner i landet gør? Det lagde kommunen selv op til i deres handlingsplan, at de ville. Sikre at de pladser som gives her, kan benyttes af alle typer delebiler. Man vil kunne skabe så meget mere delemobilitet for borgerne og sikre langt hurtigere grøn omstilling.

Kig en ekstra gang på handlingsplan

I sidste ende er målet det samme – vi vil alle sammen gerne have mindre trængsel i byen, så f.eks. arealer, der i dag bliver brugt til parkeringspladser, i større grad kan bruges til grønne områder, så vi kan skabe grobund for et bedre byliv. Derfor bør det være et samarbejde på tværs af delebiler, delecykler, kollektiv trafik etc. med det fælles mål at reducere privatbilismen og dermed trængslen. 

Ingen af de forskellige deleservices kan alene erstatte privatbilismen, men sammen står vi stærkt, og sammen kan vi lykkes. Derfor er mit håb, at politikerne og Borgerrepræsentationen vil lytte og lige kigge en ekstra gang på deres handlingsplan, inden de endelig vedtager budgettet for 2022, så vi sammen har en større chance for at lykkes med klimamålene gennem en fælles indsats.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger