I dette holdningsstof udtrykker forfatteren sin personlige holdning om emnet.

Husk cyklen i regeringsgrundlaget

14. november kl. 05:45
Cyklistforbundet
Illustration: Cyklistforbundet.

Sundhed, klima og inflation: Cyklen kan være en del af løsningen på alle tre ting. Derfor skal cykling selvfølgelig skrives ind i regeringsgrundlaget, og de skattemæssige barrierer for at bruge cyklen som redskab til at fremme sundhed og reducere CO2-udslip skal fjernes.

Vi ved ikke hvilken regering, vi ender med at få, men vi ved, at der hen over kaffen på Marienborg blandt andet bliver talt om klima, sundhed og økonomi. Det er komplekse emner, men hvorfor ikke plukke nogle af de mest lavthængende og nærmest overmodne frugter? 

Cyklen kan og bør være en del af løsningen på både sundhed, klima og inflation. Cykling er nemlig samfundets schweizerkniv: Uanset problem kan mere cykling bidrage til løsningen. 

Derfor foreslår vi, at denne sætning medtages i regeringsgrundlaget: 

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Regeringen vil justere lovgivningen, så virksomheder kan investere i medarbejdernes sundhed og bidrage til den grønne omstilling ved via økonomiske incitamenter at påvirke medarbejdernes transportvaner uden skattemæssige konsekvenser for disse medarbejdere. «

Virksomheder skal kunne belønne cyklister

Omsat til konkrete handlinger drejer det sig om, at virksomheder uden skattemæssige konsekvenser for modtageren kan give en bonus til medarbejdere, der cykelpendler eller stille (el)cykler til rådighed for medarbejderen. Endvidere at tjenestemæssig kørsel på egen cykel ligestilles med kørsel i egen bil.

Det er nu, at en ny regering bør anerkende cyklens potentialer som løftestang for et sundere og grønnere Danmark og sørge for, at skattelovgivningen bliver mere grøn og i højere grad afspejler, hvad det er for et samfund, vi ønsker os. Samtidig skal regeringen sikre, at både private og offentlige virksomheder får større frihed til at benytte cyklen som redskab til at nå mål om for eksempel bedre sundhed, klima og miljø, uden at det anses som et skattepligtigt medarbejdergode.

Hvorfor skal man cykle på arbejde?
  • Sundhed: Samfundet sparer 8 kroner pr. cyklet kilometer alene i sundhedsudgifter.
  • Klima: Der er meget CO2 at spare ved at skifte bilen ud med cykel. Faktisk udleder man 92 procent mindre CO2 pr. tur ved at skifte fra bil til cykel på ture op til 7,5 km. 
  • Inflation: Skatteregler, der fremmer cykling, kan være med til at dæmpe lønkravene.

    Kilde: Transportministeriet

Et udredningsarbejde initieret af Transportministeriet fandt frem til, at samfundet sparer i runde termer 8 kr. alene på sundhedsudgifter pr. cyklet km. Og i 2017 fandt et stort engelsk forskningsprojekt, at hverdagscykling reducerer risikoen for kræft og hjertekar sygdomme med 40-45 procent, hvilket fik det ansete britiske medie The Guardian til at benytte overskriften: The 'miracle pill': how cycling could save the NHS (det britiske sundhedsvæsen). 

Samtidig er cykling den mest energieffektive form for transport. Derfor vil øget cykling bidrage til at reducere transportens CO2-udslip. Der er et kæmpestort potentiale for at flytte bagdele fra sæde til saddel, idet 25 procent af transportens CO2-udledning skabes af ture på under 14 km. Mange vil – endda med et smil på læben – kunne foretage ture på op til 14 km på en cykel – ikke mindst, hvis det er en elcykel. Elcyklen er en gamechanger, der gør længere ture til en leg.

Og så er der hele udfordringen med inflationen, der er nået et niveau, som i knap 40 år aldrig har været højere. Medarbejdere vil kræve mere i løn, hvilket desværre vil bidrage til at holde gang i inflationen. Også her kan cykling bidrage, såfremt arbejdsgiveren får mulighed for skattefrit at belønne medarbejdere for at cykle til arbejde eller stille en (el)cykel til rådighed. Et sådant tiltag kan bidrage til at tage toppen af lønpresset og vil ydermere være et interessant værktøj i bestræbelserne for at tiltrække medarbejdere.

Økonomiske incitamenter virker

På virksomheden VM Tarm får medarbejderne en økonomisk bonus, hvis de cykler (eller går) på arbejde. Man får 2.200 kr., hvis man i løbet af et år cykler til og fra arbejde enten 100 gange eller så mange gange, at man har tilbagelagt mindst 300 km.

Det seneste år har medarbejderne cyklet i alt 58.000 km. Det betyder, at de har sparet samfundet for 464.000 kroner og sparet atmosfæren for 14,5 ton CO2. I gennemsnit har medarbejderne cyklet 201 km mod 150 km året før. 

Men medarbejderne beskattes af deres bonus. Lad os få det ændret, så flere virksomheder oplever det som en attraktiv mulighed for at bakke op om cykling.

I Belgien har virksomheder siden 1999 kunnet belønne cyklende medarbejdere med en skattefri bonus pr. cyklet km. Ordningen er alene et mellemværende mellem virksomheden og medarbejderen. Dog er der et loft på knapt 2 kr. pr. km. I 2018 blev der udbetalt bonus for 627 millioner cyklede km. Fra januar 2019 til 2020 sås en 20 procent stigning på antal medarbejdere i ordningen, hvilket klart demonstrerer, at økonomiske incitamenter virker. 

I perioden 2017 til 2022 fik medarbejdere i Randers kommune samme godtgørelse for tjenestemæssig kørsel, uanset om det skete ved brug af egen bil eller egen cykel. Ordningen var et udtryk for et politisk ønske om at få flere til at vælge cyklen frem for bilen. Tiltaget virkede; Antal cyklede km blev mere end fordoblet, da ordningen blev indført. Beklageligvis valgte forvaltningen at stoppe ordningen, da de blev opmærksomme på, at ligestillingen mellem cykling og bilkørsel var et brud på overenskomstaftalen mellem KL og KTO, idet der af denne fremgår, at godtgørelse af tjenestemæssig cykling skal svare til statens takster. 

Sæt flot punktum for Cyklens År 

Fra 2023 kan virksomheder tilbyde medarbejdere opladning af deres hybridbil eller elbil, uden at medarbejderen beskattes af værdien. Men når en virksomhed belønner cyklende medarbejdere med en bonus, udløser dette beskatning. 

Det hænger jo slet ikke sammen. Samfundet bliver jo den helt store vinder, når økonomiske incitamenter får flere til at cykle mere. Også mange virksomheder vil vinde på cykelfremmende tiltag – hvis der altså ikke skal betales strafafgift til SKAT – idet 1.200 cyklede km jo er lig med en sygedag mindre. 

Cyklens År er ved at rinde ud. Indsatsen for fremmelsen af cykling skal fortsætte, så de gode intentioner i Cykeltopmødets deklaration omsættes til handling. Uanset hvem der kommer til at danne regering, bør der sættes et fremadpegende punktum for Cyklens År.

Indskriv økonomiske incitamenter til fremme af cykling med i regeringsgrundlaget. Gør det muligt for virksomheder at give en bonus til medarbejdere, der cykelpendler eller stille (el)cykler til rådighed for medarbejderen - uden skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. Gør det muligt at stille arbejdscykler til rådighed uden beskatning også, selvom cyklen medtages til hjemadressen. 

Lad os se på cyklen som et centralt redskab i arbejdet med at få sundere medarbejdere og nå vores fælles klimamål frem for som et medarbejdergode, der skal beskattes. Det koster hverken millioner eller milliarder. Alt, hvad der kræves, er politisk vilje til at ville et grønnere, sundere og sjovere Danmark. 


 

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger