I dette holdningsstof udtrykker forfatteren sin personlige holdning om emnet.

Et vellykket vej- og anlægsarbejde starter med god planlægning

Af Eva Kartholm, Henrik Friis og Mette Møller Nielsen24. marts 2021 kl. 05:45
Sikkerhed for vejarbejdere betyder næsten altid, at anlægsprojekter kan udføres mere effektivt og med færre forsinkelser. Sådan skriver Mette Møller Nielsen og Henrik Friis fra DI Dansk Byggeri og Eva Kartholm fra VEJ-EU.
Artiklen er ældre end 30 dage

»Gå ud og leg i trafikken, børn« lød det i en gammel film gnavent fra W.C. Fields med slet skjult kynisme og underforstået, at vejen var en farlig legeplads.

Og det er stadig farligt derude for de mange helte, der som vejarbejdere hver dag løber en risiko, for at vi som borgere kan få behagelige veje og øget fremkommelighed. Vejen som arbejdsplads er meget sjældent lukket, fordi det vil give propper i den organisme, vores samfund er. Gader og veje er de livgivende årer, der sikrer produktivitet i erhvervslivet, at varer kan komme frem og nyttig transport af almindelige mennesker. 

Inde i det orange arbejdstøj er der en blød krop, som skal skærmes mod potentielt fatale sammenstød med hårde køretøjer. Derfor er det vigtigt at planlægge meget nøje, hvordan det lader sig gøre at lægge ny asfalt, rør og ledninger eller lave andet anlægsarbejde under størst mulig hensyntagen til såvel vejarbejdernes som trafikanternes sikkerhed.

Og midt i en coronakrise ser det ud til, at infrastrukturprojekter ikke ofres. Vejbranchen vil komme nogenlunde helskindet igennem krisen, hvilket er heldigt, når vi ser på vejenes tilstand. Investeringer til anlæg og vedligeholdelse af vores kommunale og statslige vejnet er siden 2015 faldet med 40 pct., og efterslæbet på vedligeholdelsen af de kommunale veje er næsten fire mia. kr. Derfor er det helt nødvendigt at prioritere vejområdet højere de kommende år, hvis vi skal have sikre veje uden huller og revner og komme noget af trængslen til livs. Det gælder både kommunerne og staten, hvor Vejdirektoratets investeringer siden 2015 er skrumpet med 85 pct. Det skyldes ikke mindst, at vi endnu ikke har fået en statslig infrastrukturplan.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et lyspunkt er derfor, at anlægsrammen i kommunerne er rimelig høj i 2021, og det giver anledning til at forvente, at kommunerne vil gå i gang med at indhente noget af den forsømte vejvedligeholdelse. Der er allerede en del projekter i gang med bl.a. klimatilpasning, som anlægsbranchen har med sig ind i det nye år, og regeringen har også med finansloven bebudet, at der skal etableres nye cykelstier.

Et vellykket vej- og anlægsarbejde starter med god planlægning. Konkret handler det om at sikre, at der faktisk er plads nok til at udføre arbejdet, uden farlige situationer. Hvis trafikken kommer for tæt på anlægsarbejdet, er der risiko for påkørsel af vejarbejdere eller materiel. Og begge dele er potentielt livsfarligt for både vejarbejdere og trafikanter. 

Delt ansvar

Der er således et stort ansvar forbundet med at lade en arbejdsplads udfolde sig i nærkontakt med biler, der ikke nødvendigvis respekterer hverken hastighedsbegrænsning eller chikaner. Ansvaret for planlægningen er både bygherrens og entreprenørens og ikke mindst i den første planlægningsfase er det vigtigt, at bygherren og dennes rådgivere er opmærksomme på pladskrav til f.eks. en frimeter mellem den kørende trafik og en nedgravning samt plads til materialer og adgangsveje til byggepladsen. Det omfatter også fx korrekt skiltning og anvisning, så trafikanterne korrekt og rettidigt får den nødvendige information, så trafikken kan afvikles med minimal - og helst uden - risiko for trafikanter og medarbejdere, der har vejen som arbejdsplads.

Selvom en afspærring af vejen umiddelbart virker som et voldsomt indgreb i fremkommeligheden, er der også klare fordele ved at afspærre. Ulempen for trafikanterne kan afbødes ved omlægning af trafikken. Og så skal man huske på, at en afspærring ofte medfører, at vejarbejdet kan afsluttes hurtigere til glæde for alle. Der er masser af erfaring at bygge på. F.eks. holder VEJ-EU løbende kurser under titlen ”Vejen som arbejdsplads”, og her lærer mange bygherrer, rådgivere og entreprenører forståelse for den vigtige dialog med alle parter om arbejdsmiljø og sikkerhed.

Det er som sagt vigtigt, at planlægningen er på plads inden arbejdet sættes i gang. Gevinsten er ikke bare øget sikkerhed for vejarbejderne og trafikal fremkommelighed. Sikker udførelse af vejarbejdet betyder nemlig næsten altid, at selve projektet kan udføres mere effektivt og uden forsinkelser til glæde for alle.

En stor del af vej- og gravearbejder i 2021 kommer til at foregå i byerne, og her er det kommunerne som bygherrer og rådgiverne, der skal være opmærksomme på, at forudsætningerne for et godt arbejdsmiljø og sikkerhed er tænkt ind fra starten. Entreprenørerne er med til at planlægge de forskellige former for beskyttelse, og hvad enten det er trafikværn, hastighedsnedsættelse eller afspærring af vejen, er hensigten at beskytte vejarbejdere og trafikanter mod ulykker. 

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger