Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Energikrisen kan gøre varig skade på den kollektive trafik

30. november 2022 kl. 05:001
Midttrafik
Den stigende trængsel på vejene, klimaproblematikken og de høje brændstofpriser giver den kollektive trafik et momentum for at tiltrække nye kunder. Sådan lyder det fra Steen Vindum, der er Bestyrelsesformand i Trafikselskaberne i Danmark og Midttrafik, i dette synspunkt. Illustration: Midttrafik.
Artiklen er ældre end 30 dage

En dobbeltstorm har ramt de danske trafikselskaber på et tidspunkt, hvor samfundet har brug for et godt kollektivt trafiktilbud som alternativ til den stigende bilisme på en række punkter:

  • Kollektiv trafik er en del af løsningen mod den stigende trængsel på indfaldsveje, motorveje og i byerne, der koster samfundet millioner af kroner hvert år. 
  • Kollektiv trafik er en del af løsningen i forbindelse med den grønne omstilling og til at opfylde regeringens klimamål.
  • Kollektiv trafik er en del af løsningen til at sikre en god mobilitet hos børn, unge, ældre og de 1.154.497 familier, der ikke ejer en bil, men skal transporteres til/fra uddannelse og arbejde.
  • Kollektiv trafik er en del af løsningen, når inflation og stigende energipriser tvinger borgerne til at skifte bilen ud med et pendlerkort.

Trafikselskabernes trængte økonomi kalder på nye løsninger for at undgå, at det kollektive trafiktilbud bliver så udhulet, at det ikke længere kan bidrage til at løse de samfundsmæssige udfordringer.

Afskaffelse af ”tomme” busser er ikke nok

Trafikselskaberne leverer kollektiv trafik inden for den økonomiske ramme, som kommuner og regioner udstikker. Har trafikselskabet underskud, skal underskuddet dækkes af kommuner og regioner. Også selvom man forventer, at situationen er midlertidig. 

Regeringen støtter trafikselskaberne med i alt 265 mio. kr. i 2022 og 2023. Pengene falder på et tørt sted, men det er ikke nok. Det svarer cirka til en fjerdedel af det, der er brug for, hvis man vil undgå store nedskæringer i den kollektive trafik. Trafikselskaberne i Danmark peger på en løsning, hvor staten giver trafikselskaberne mulighed for lånefinansiering af de økonomiske udfordringer over en kort årrække.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Alternativt bliver der kigget på løsninger, der kan begrænse sparebehovet hos kommuner og regioner. Det er løsninger, som fx takststigninger i 2023 og 2024, pause på biodiesel, og nedskæringer af afgange med lav benyttelse – de ”tomme” busser. 

Sidstnævnte er der faktisk ikke så mange af, da driften i høj grad er blevet effektiviseret løbende, så busserne kører der, hvor der er mest behov for det. På ruter og i områder med få passagerer er busafgange løbende skiftet ud med Flextrafik for at undgå ”tomme” busser. Derfor kan det blive nødvendigt med nedskæringer på velbenyttede ruter, hvis der ikke kan findes andre løsninger. 

Energikrisen er midlertidig - nedskæringer kan gøre varig skade

Eventuelle besparelser vil udfordre mobiliteten i landdistrikter og sammenhængen mellem land og by. Især børn, unge og ældre vil blive ramt. Andre kunder vil blive tvunget til at søge andre muligheder og køber en bil. Når kunderne først har købt en bil, er det meget svært at få dem tilbage i den kollektive trafik. Bliver en rute lukket midlertidigt på grund af energikrisen, vil kundegrundlaget være væk, hvis ruten åbner igen.

Den stigende trængsel på vejene, klimaproblematikken og de høje brændstofpriser giver den kollektive trafik et momentum for at tiltrække nye kunder. 

Trafikselskaberne ønsker at udnytte dette momentum. Siden 2022, hvor de sidste covid-19 restriktioner forsvandt fra den kollektive trafik, har trafikselskaberne kæmpet for at tiltrække nye kunder med markedsføringskampagner og gode billettilbud. 

Arbejdet har båret frugt og passagertallene nærmer sig langsomt 2019-niveauet. Forventningen er, at passagertallet rammer 2019-niveauet senest i 2024, forudsat at det nuværende kollektive trafiktilbud bibeholdes.

Store nedskæringer er en kæp i hjulet på den gode udvikling. Der er brug for løsninger, der begrænser nedskæringer af det nuværende tilbud. 

Vigtigt, at vi ikke forpasser momentum for flere kunder

Som bestyrelsesformand for Midttrafik har jeg på et møde med KKR i september 2022 opfordret til, at der bliver indgået en politisk aftale på tværs af Midttrafiks ejere for at håndtere de økonomiske udfordringer med mindst mulig skade på den kollektive trafik.

I kraft af min formandspost i Trafikselskaberne i Danmark vil jeg fortsætte det tætte samarbejde med KL og Danske Regioner om at finde gode løsninger på landsplan, der gør mindst mulig skade på den kollektive trafik. Fx vil jeg arbejde for, at staten giver trafikselskaberne mulighed for lånefinansiering af de økonomiske udfordringer over en kort årrække.

Den kollektive trafik er vigtig for mobiliteten i Danmark og sammenhængen mellem land og by. Den er del af løsningen i forhold til trængsel og regeringens klimamål. Samtidig er den et billigt alternativ, når inflation og energikriser presser borgernes rådighedsbeløb. 

En bæredygtig kollektiv trafik kræver først og fremmest, at borgerne bruger den kollektive trafik. Store nedskæringer vil betyde mindre kollektiv trafik og mindre service. Og gøre det vanskeligere at tiltrække kunder til den kollektive trafik. 

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

1 kommentar.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
1
2. december 2022 kl. 10:13

Kollektiv trafik, hvor bus og tog er to forskellige systemer vil ALDRIG kunne matche bilen. Derimod vil et nyt system (RUF) hvor alle køretøjer kan fungere både som vejkøretøj og skinnekøretøj (DualMode) kunne tilbyde kollektive rejsende en bedre mobilitet end med bil idag. RUF systemet er udviklet i Danmark og har opnået international anerkendelse. En lille testbane i Ballerup har bevist at konceptet fungerer. Den blev bygget med støtte fra Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Undervisningsministeriet samt en række private sponsorer. Med EU støtte er der udviklet forskellige simuleringer, som viser at systemet kan håndtere store trafikmængder og at det vil have en meget høj samfundsmæssig værdi (IRR(30) = 29%). RUF har været vist på mange medier internationalt. Se f.eks. www.ruf.dk/cnn.docSe iøvrigt:www.ruf.dk/rufstatus.pdfwww.ruf.dk/rufevaluering.pdfwww.ruf.dk/rufmetro.pdfwww.ruf.dk/recommendations.pdf