Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

To emner kommer til at definere transportområdet

14. marts kl. 05:00
Konservative
Niels Flemming Hansen, der er transportordfører for Det Konservative Folkeparti, fortæller i dette synspunkt om sine visioner for transportområdet i denne valgperiode. Illustration: Konservative.

2023 er nu i gang, og den politiske hverdag er i fuld sving. Jeg er overbevist om, at dette år vil være spændende. Vi har en ny regering, nye partier og nye ordførere, der skal finde deres fodfæste på den transportpolitiske dagsorden. 

Personligt glæder jeg mig til at se, hvordan det nye Folketing placerer sig i forhold til transportpolitikken. 

I Det Konservative Folkeparti er det meste stadig det samme. Vi står ved de samme holdninger, som vi havde i den seneste valgperiode, og jeg fortsætter som ordfører for transportområdet. På den måde er der intet nyt under solen for os.

Ordførerrunden på transportområdet

MobilityTech har bedt alle transportordførere for partierne i Folketinget om at sætte nogle ord på deres vigtigste mærkesager på transportområdet, og hvordan de vil prioritere dem i deres arbejde i Folketinget i den kommende valgperiode.  

Vi glæder os til at bringe alle indlæggene over de næste uger. 

Og det tror jeg egentlig også kan vise sig at være vigtigt på et så stort område, som transportområdet jo nu engang er. Jeg mener, det er vigtigt at have nogen med i udvalget, der kender de tidligere aftaler og kan bygge videre på dem, men også bruge dem til at skabe nye aftaler for fremtiden. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis jeg skal se ud i fremtiden over emner, som er vigtige for mig og Det Konservative Folkeparti, så mener jeg, at der er to hovedemner, som bliver helt centrale i den kommende valgperiode. 

Den grønne omstilling

For det første er den grønne omstilling. Det er det altoverskyggende samfundsproblem, som i den grad også berører transportområdet. Hvis vi ikke tager ordentligt hånd om den grønne omstilling, kan det meste andet ude i fremtiden være ligegyldigt. 

Men der er også masser af steder, vi kan tage fat. Transportsektoren i Danmark har et stort potentiale, og området har historisk været en stor udleder af CO2. Vi har allerede taget en del grønne skridt i den rigtige retning, men der er stadig meget at gøre. For Danmark skal være et førende land på den grønne dagsorden. 

Det kommer os alle til gavn i form af et bedre klima, men en grøn førerposition kan også blive en god forretning for Danmark. Derfor er jeg også overbevist om, at både os politikere og sektoren selv vil bidrage med grønne løsninger. Jeg tror dog især, det kommer til at handle om at få sat skub i allerede indgåede aftaler, som for eksempel  at gøre den tunge transport mere bæredygtig og udvide ladestander-netværket, så det dækker hele Danmark. 

Derudover skal vi også styrke konkurrencefordelene ved nulemissionslastbiler og sikre dansk erhvervslivs førerposition inden for grønne teknologier.

Forbedre den danske infrastruktur

Ud over den grønne omstilling, så tror jeg, at det er vigtigt at se på, hvordan vi kan forbedre den danske infrastruktur helt konkret. Her taler jeg om den infrastruktur, vi alle kender til. Cykelstier, veje, broer, færger. Hvordan sikrer vi bedst muligt, at færdsel på tværs af og gennem Danmark bliver let og gnidningsfrit? 

Men som tidligere ordfører på området er jeg da også klar over, at det til tider i sidste ende strander ved finansieringen. Derfor tror jeg, vi skal blive bedre til at udvide vores horisont og se det større billede. Et billede, hvor Danmark er en del af Europa, og hvor Danmark også er et gennemkørselsland fra Europa til resten af Norden. 

For eksempel har EU planer om at forbedre det transeuropæiske transportnet, og det er vigtigt, at Danmark får del i de massive investeringer, der lægges op til. Det kan indebære investeringer i nye veje og forbedringer af mindre lufthavne som for eksempel i Billund, der kan blive et vigtigt internationalt trafikknudepunkt. Men også i forhold til Femernforbindelsen og bedre motorveje gennem Danmark.

Jeg tror på, at det transportpolitiske område i høj grad de næste år bliver defineret af, hvor gode vi er til at løse de to ovenstående hovedtemaer. Jeg er sikker på, vi kan komme rigtig langt. Formår vi det, tror jeg også, at Danmark kan bevare sin førerposition inden for transportsektoren. 

Det vil kræve meget arbejde, men jeg er overbevist om, at vi kan gøre det.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger