Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Derfor har hængende cykelstier et stort potentiale

12. januar kl. 05:005
John Gade illustration af vision
Illustration: John Gade.
Ønsker vi at nedbringe CO2-udlednigen billigst muligt, er cykler den oplagte løsning, men for at få flere fra bilerne og op på cyklen, skal vi skabe bedre forudsætninger for denne transformation. Sådan skriver John Gade, der hverdagscyklist og overlæge, i dette indlæg, hvor han udfolder sin vision for hængende cykelstier.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Alle storbyer oplever stigende trængsel i trafikken – især som følge af flere og flere biler. Den kollektiv transport kan ikke løse det stigende transportbehov. De eksisterende transportkorridorer er maksimalt udnyttede jævnfør Trængselskommission. Og dertil tillader byrummet slet ikke udvidelse af veje, som enten bliver meget dyre – som eksempelvis Havnetunnelen i København, der batter meget, meget lidt - eller også bliver generne helt uacceptable, hvor man kunne forestille sig en Los Angeles style-motorvejsforlængelse i 2. sals højde fra Bispebuen over Åboulevarden og H.C. Andersens Boulevard til Langebro og Amager.

Biltrafikken er derudover skyld i andre, massive problemer i form af stor CO2-udledning og dermed klimaproblemer, generel forurening og en tiltagende sygelighed og fedme i befolkningen samtidig med en stærk indskrænkning af byrummets areal og kvalitet. Alt sammen store trusler mod civilisationen.

Cykling er en logisk og naturlig løsning, som kan give et betydeligt bidrag til at løse alle ovennævnte problemer. I Danmark og Holland er storbyerne indrettet til et betydeligt antal cykler, men selv dér er der ikke kapacitet til, at størstedelen af bilisterne skifter over til cyklen. I det meste af verdens øvrige lande er der slet ikke infrastruktur, som tillader cykling. Og der hvor man alligevel gør det, er det forbundet med stor risiko eller ligefrem livsfare.

Desuden er cykling begrænset af menneskets iboende bekvemmelighedstrang. Det er nemmere, mageligere og nogle gange også hurtigere at tage bilen. For lad os nu bare indrømme det: fortalere for mere bilisme og for at løse transportsektorens problemer med bibeholdelse - ikke bare af alle de biler, vi har i dag, men også med endnu flere biler - advokerer for fysisk og intellektuel slaphed.

Hængende cykelstier løser kvalerne

Hængende cykelstier kan som et infrastrukturnetværk indpasses over større veje og jernbaner uden at smadre byrummet. Ja, de kan med inspiration fra den katalanske arkitekt Goudi endda ligefrem bidrage til byrummets æstetik som ’cyklisternes motorvej’ uden uacceptable gener.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De hængende cykelstier vil give en tidsmæssig gevinst sammenholdt med bilerne, de er sikre, og så kan de etableres i rør, som skærmer mod dårligt vejr.

Brugerne kan belønnes i en startfase på nogle år med en lille chip på cyklerne som en slags brobizz, således at de, som er bilister i dag, får både en tidsmæssig og en økonomisk gevinst ved at skifte til cykel: Der er nemlig potentielt meget store samfundsmæssige gevinster at hente, hvis flere af os skrifter over til cyklen. Estimaterne går fra 5 kroner og helt op til 8 kroner pr kørt kilometer, hvis en bilist skifter til cykel. Gevinster, der blandt andet kommer fra færre sygedage: Dansk Industri har tidligere regnet sig frem til, at vi vil have 267.000 færre sygedage årligt, hvis vi cykler bare 10 procent mere.

Stierne vil, som supplement til de eksisterende cykelstier, udnytte byrummet til ekstra transportkapacitet. Uden for bykernerne ligger mange cykelstier næsten ubenyttede hen. Her kan der øges både 10, 50 og måske 100 gange, hvis bare man sørger for niveaufri passage i vejkryds ved hjælp af enten tunneller eller cykelbroer.

Dertil kan cykling gøres både hurtigere og mere bekvemt ved at indlægge rygvind. Og her skal ikke grines, for der er faktisk udtænkt planer og lavet patentansøgninger om lukkede cykelstier med rygvind, af internationale fagfolk – blandt andet fra Kina - som formentligt aldrig har hørt om Jacob Haugaard.

En grøn trafikåre over vejnettet

Forestil dig en cykelsti i rør, der løber 5-6 meter over de eksisterende veje, at den er 4- eller 6-sporet, med 2 eller 3 baner i hver retning adskilt af en midtervæg og rygvind i begge retninger.

Forestil dig, at taget kan glide fra om sommeren, når det er varmt, og at konstruktionen alligevel tillader enten en vis grad af medvind, eller i hvert fald at modvind bliver reduceret.

Forestil dig, at den øverste halvdel af cykelrøret er lavet af et transparent materiale som eksempelvis glas eller plexiglas, der sørger for dagslys i røret og en vis grad af udsigt.

Forestil dig, at denne type sti udlægges som et edderkoppespind over eksisterende større veje i byerne, så naboerne ikke får dem for tæt på vinduerne.

Og forestil dig endelig, at der er op- og nedkørsler for hver 500 til 700 meter – eksempelvis som eskalatorer, hvor pladsen er begrænset.

Illustration af rør
Illustration: John Gade.

Modtag betaling for at cykle i skyen

Hængende cykelstier er ikke en original idé. Der er for adskillige år siden indgivet flere  patentansøgninger om netop dette, ligesom den engelske arkitekt Sam Martin har lavet en grafik baseret på samme idé.

Ideen om rygvind er heller ikke enestående: Den findes både i en amerikansk, en tysk og i to kinesiske patentansøgninger, hvor de dog anvender dog el-drevet ventilation.

I engelske visioner taler man om betaling for brug af stierne (Sky Cycling), men jeg tænker omvendt: med en lille chip på cyklen skal man modtage et mindre beløb for at benytte stierne, selvfølgelig kun i myldretiden, og kun i en overgangsfase på 5-10 år.

Der er ikke nogen tvivl om, at der skal gøres en massiv indsats for at ændre vores vaner. Reduktion af faren i trafikken, bekvemmelighed ved at køre med rygvind og i tørvejr må kombineres med et økonomisk incitament. Dertil må Cyklistforbundets forslag om befordringsfradrag for cykling under 12 kilometer tages op på ny.

100 kilometer hængende cykelsti for en halv havnetunnel

Det kommer alt sammen til at koste, men det gør al omstilling. Regeringen er dybt naiv, hvis den tror, omstillingen er gratis.

Og er der ikke penge på statsbudgettet, må de af os, som er velstående og sagtens kan klare en lille nedgang i levestandard, til lommerne. Selv hvis prisen er markant højere end Ringstedbanen, kan vi få 90-100 km i København for 18-20 mia. Det får man kun ½ Havnetunnel for.

Kombineres et sådant net af cykelstier med øget cykelmedtagning i tog på de lange distancer (hvor antallet af cykler med enkle midler kan 6-8 dobles), bliver cyklen med supplerende økonomiske incitamenter til omdrejningspunktet for vores transport frem for bilen.

Ønsker vi at nedbringe CO2-udlednigen billigst muligt, er cykler den oplagte løsning. Billig og hurtig reduktion af transportens udledning kunne desuden give et råderum til langsommere reduktion i den tunge industri og i landbruget.

John Gade illustration af vision II
Illustration: John Gade.

Stort potentiale

Visionen er at udforme, designe og konstruere en hængende cykelsti i praksis, og derefter sætte den i produktion. Forudsætningen for det sidste vil naturligvis være, at nogle byer er interesserede i at etablere disse cykelstier, og der skal derfor indgå et betydeligt promoveringsarbejde i prospektet.

Til gengæld er potentialet enormt: Hvis de store byer med trængselsproblemer verden over begynder at investere i hængende cykelstier, handler det potentielt om tre-, fire-, eller femcifrede milliardinvesteringer og kunne udgøre et nyt eksporteventyr for Danmark.

Som sagt adresserer ideen fire centrale problemer (CO2-reduktion, miljø, sundhed og trængsel) for alle byer, og hvis det kan demonstreres at virke, må man tro, at interessen vil være til stede. Hængende højstier løser naturligvis ikke alle trafikale problemer. Men de kan være et meget stort og særdeles vigtigt supplement til de eksisterende transportformer, og gøre cykler til omdrejningspunkt for vores transport i stedet for biler. I øvrigt vil rigtig mange kunne spare tid frem for at køre i bil (Tabel 1).

Figur 1 Mobility
Tabel 1, Illustration: John Gade. Se større version Illustration: John Gade.

Denne kronik er derfor en åben invitation til arkitekter, ingeniører, trafikplanlæggere, miljøfolk, cyklister og andre interesserede om at være med til at danne en forening eller en fond med det formål at fremme dette projekt og samle penge ind til dets videreudvikling og mulige produktion.

Verden står ved et vendepunkt. Vi kan ikke negligere klimakrisen, og vi kan ikke - som regeringen – lade, som om problemet løser sig selv, og at vi ikke behøver gøre en indsats.

Ved begyndelsen af 2. verdenskrig sagde Winston Churchill: »I can offer you nothing but blood, sweat and tears«, men dette er ikke 2. verdenskrig. Det er værre. Hitler truede højst civilisationen. Det her truer livet på jorden med arternes masseuddøen og meterhøje havstigninger. Hvis vi i den situation ikke vil ofre bare en smule sved, får vi i stedet mængder af blod og tårer, når havene stiger og klimaflygtninge i millionvis invaderer de velstående lande.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

5 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
5
12. januar kl. 13:59

Ideen lyder besnærende, men i praksis vil det nok møde mange udfordriner at udrulle et net af hængende cykelstier i København - ikke mindst ift. byens arkitektur og visuelle miljø. Jeg tvivler også på at man kan få tilstækkeligt med til og frakørsler til, at cyklisterne vil anvende dem pga. omvejskørsel + op og ned fra de ophængte stier.

4
12. januar kl. 11:37

Hvad med at indføre omvendt roadpricing for cyklister? I stedet for at betale pr. kilometer, modtager cyklister et beløb pr. kørt kilometer.

3
12. januar kl. 10:16

Den er en god idé men kun til en forbindelse over Øresund langs Øresundsbroen og som selvstændig cyklebro mellem Helsingør og Helsingborg. I byer er det bedre at tager plads fra bil infrastruktur og give den til cykler og gågang: det er billigere, bedre for den fleksibilitet disse transportformer har og den fremme sundhed og den god byliv. Stor og meget dyr infrastruktur som den foreslåede her giver kun mening hvor alt andet er umulig.

2
12. januar kl. 07:29

Hold kæft en god ide! Så får vi alligevel medvind på cykelstierne :-) og det geniale er jo du kan føre dem hen over store motorvejsanlæg, jernbanearealer, havneanlæg, industriområder og derved spare virkelig mange kilometers omvej, som trafikanter i dag er nødt til at køre / cykle. Min eneste betænkelighed er: Hvorfor har hollænderne ikke for længst fundet på det her? Det plejer at være dem der får de gode cykelideer.

1
12. januar kl. 07:10

Endeligt et visionært indlæg om cyklisme...