Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Den sorte transport bliver kun grøn, hvis vi deler

2. maj kl. 05:00
Share Now
Illustration: Share Now.
De grønneste biler er dem, vi deler og ikke ejer. Delebilsme skal derfor være en langt større del af løsningen på miljø- og trængselsudfordringerne. Sådan lyder det fra Morten Jakobsen, der er direktør i Share Now, i dette synspunkt.
Artiklen er ældre end 30 dage

Udsigterne til at nå målet om en 70 pct. CO2-reduktion i 2030 ser dystre ud. Ikke mindst, når det handler om transportsektoren. Der skal sættes handling bag ordene, hvis vejen skal banes for en grøn omstilling af transportsektoren, og det haster mere og mere for hver dag der går. 

I første kvartal af 2022 har Klimarådet udgivet deres statusrapport, og meldingen er klar: 

”Klimarådet vurderer, at transportsektoren fortsat vil udgøre en betydelig belastning i det danske klimaregnskab i 2030, hvis der ikke vedtages nye virkemidler”. 

Allerede i dag står transportsektoren for 31 pct. af CO2-udledningerne, og i 2030 vil den ifølge Klimarådet stå for hele 32 pct. af de samlede drivhusgasudledninger. I 2030 vil transportsektoren altså indtage førstepladsen over de sektorer, som udleder allermest. Og det er ikke kun den tunge transport som fx lastbil, fly og bus, som bidrager til det sorte klimaregnskab. Det er i høj grad også privatbilismen, hvor alene personbiler forventes at udlede 6,2 mio. ton CO2. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er en førsteplads, vi i transportbranchen ikke skal være stolte af. Men hvis vi skal komme i mål og sikre en grøn omstilling af persontransporten, så er vi ganske enkelt nødt til at gentænke mobilitet og den måde, vi transporterer os rundt på. Gang, cykling, kollektiv transport og delebilsordninger skal være en endnu større del af danskernes hverdag. Et skift i retning af nulemissionsmobilitet vil nemlig resultere i mindre forurening, trængsel og CO2-udledning. 

Ifølge en rapport fra OECD (april 2021) vil delebiler have potentiale til at eliminere 6,3% af emissionerne fra transportsektoren, hvis først delebilsordningerne er integreret i byerne. Det potentiale burde Klimarådet også have for øje, når de i statusrapporten kommer med anbefalinger til den grønne omstilling af transportsektoren. Og det potentiale burde regeringen udnytte ved at sikre en langt bedre integrering af delebilsordninger, end vi har i dag. 

En privatejet bil – uanset om den er el- eller benzindrevet – holder stille ca. 23 timer i døgnet. Alene i København, har Københavns Kommune opgjort, at 25 pct. af alle privatbiler holder stille i alle ugens dage. Det er en uhensigtsmæssig måde at bruge byernes begrænsede plads på. Men i dag eksisterer der ikke de nødvendige rammer, som gør det tilstrækkeligt attraktivt at skille sig af med privatbilen for i stedet at vælge el-delebilen. Men det incitament kan vi skabe ved at gøre det grønne valg til det nemme valg. 

Kommunerne kan allerede i dag etablere nulemissionszoner i byerne. Det er positivt, men løser dog ikke udfordringerne med forurening. CO2 kender nemlig ikke til kommunegrænser, og derfor flytter man blot problemet med trængsel og forurening til de omkringliggende byer. Nulemissionszoner er derfor nødt til at gå hånd i hånd med andre tiltag, før det bliver attraktivt at lade privatbilen blive hos forhandleren. 

Eksempelvis bør man etablere flere reserverede P-pladser i knudepunkter, så overgangen mellem de grønne transportmidler som tog, metro og el-delebil bliver nemmere. Tilsvarende bør man reservere flere P-pladser til delebiler i byernes boligområder, som kan benyttes af alle typer af el-delebiler, så det bliver nemt at finde en parkeringsplads tæt på hjemmet, arbejdet eller skolen. Derfor skal kommunerne også ligestille de forskellige delebilsordninger både i forhold til licens og parkeringsmuligheder. 

Delebilsme skal være en større del af løsningen

Flere undersøgelser peger på, at delebiler vil kunne erstatte mellem 5-10 privatbiler. Det vil ikke kun skabe et grønnere, men også et bedre byliv. Nogle kommuner som fx Københavns Kommune har dog givet forrang til én type delebiler (delebiler med fast stamplads), som ikke nødvendigvis er grønne, og heller ikke er dem, danskerne bruger mest. Den form for ulige markedsvilkår gavner hverken miljøet eller gør det grønne transportvalg nemmere for danskerne. 

Man bør også ændre planloven, som netop nu er til forhandling, så det bliver muligt at integrere delebilsordninger på lige fod med fx bus og cykel ved etableringen af nye byområder. Og endeligt bør man som Eldrup-kommissionen også har foreslået, udvide ladeinfrastrukturen gennem udbud, så det bliver nemt og også økonomisk rentabelt at vælge el-delebilen. 

Hvis transportsektoren ikke i 2030 skal stå øverst på vinderskamlen, som den sektor der udleder mest CO2, så kræver det, at regeringen tænker i nye ”baner”, og gør delebilismen til en langt større del af løsningen på miljø- og trængselsudfordringerne. 

De grønneste biler er trods alt dem, vi deler og ikke ejer.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger