Fokus

Mobilitet i kommunerne

Ordet mobilitet kommer af det latinske mobilitas ('bevægelighed'), og det betyder ifølge Den Store Danske Ordbog, at man sætter mål for, “hvor let et legeme, en genstand eller en person er at flytte”.

På MobilityTech har vi fokus på, hvordan man konkret kan arbejde med at sikre god og mere bæredygtig mobilitet i 2022.

Daværende transportminister Ole Birk Olesen nedsatte i juni 2017 ekspertgruppen ‘Mobilitet for fremtiden’, som i sin efterfølgende afrapportering har peget på, hvordan især stigende trængsel, pres på den kollektive trafik og kamp om pladsen i byerne er med til at præge transportpolitikken i disse år.

For eksempel er der i Danmark såvel som i andre lande fokus på at få såkaldte “liveable cities”, hvor trafikken, ikke mindst bilernes negative indvirkning på bymiljøet, minimeres, hvilket især vil sige ulykker, forurening og oplevelsen af byrummet.

Vi skriver derfor om alt fra at skifte fra diesel- til elbusser, og hvordan der sikres infrastruktur til elbiler. Vi skriver om, hvorfor lavere hastigheder for bilerne vinder frem i flere storbyer, og hvordan byerne konkret arbejder på at få trafikanterne ud af personbilerne og over på cyklen eller i de kollektive tilbud. Vi tager også pulsen på trends som førerløs teknologi, delebiler, samkørsel og Mobility-as-a-Service, og hvorvidt de kan leve op til hypen.

Dækkede emner