Webinar: Anders Eldrup og Ninette Pilegaard om »Veje til veludbygget ladeinfrastruktur«

Primo september 2020 udkom Kommissionen for grøn omstilling af personbiler med første afrapportering. Her blev forskellige modeller for, hvordan ændringer i afgiftssystemet kan medvirke til at fremme udbredelsen af nul- og lavemissionsbiler i Danmark. Efterfølgende er der indgået en politisk aftale, som lægger rammerne for udbredelsen af nul- og lavemissionsbiler de kommende år.
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.