TØF webinar: få brugerne tilbage i den kollektive trafik

Corona-pandemien har ændret mobilitetsmønstre – færre rejser og flere vælger bilen. Risikerer vi, at det bliver “the new normal” at vælge bilen, og kollektiv trafik bliver et nicheprodukt for de, der ikke har andre muligheder? Hvad skal der til for, at få passagerne tilbage i bus, tog, metro og flextrafik mhp. at understøtte ønsker om reduceret trængsel samt klima- og miljøpåvirkninger?  PROGRAM: 
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.