Minikonference om fremtidens stationer og nye mobilitetsløsninger i yderområder

På dagen vil der blive præsenteret scenarier og udviklingstendenser for fremtidens mobilitet i 2050, samt konkrete resultater og erfaringer fra en række igangværende og netop afsluttede projekter fra Greater Copenhagen-geografien, der på forskelligvis berører indretning, brug og udvikling af stationer, knudepunkter og mobilitetsløsninger i yderområder.  Med udgangspunkt i dagens oplæg skal vi i fællesskab drøfte, hvordan vi bedst håndterer udf
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.